In het kort...

De AIT Studiedagen staan dit jaar gepland voor maandag 30 mei en maandag 21 november 2016.

Informatie


AIT

Postadres: Postbus 581
2070 AN Santpoort-Noord

Bezoekers: Middenduinerweg 44
2071 AN Santpoort-Noord

E-mail: info@ait-spin.com

Telefoon: 023-520 2500

Bankrekening:
NL52 RABO 0151 5585 15

   Welkom | belangrijke mededelingen van de AIT | aanbieding

Wat doet de AIT?

AIT (Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling) is methodiek- en merkeigenaar van video-hometraining (VHT) en video-interactiebegeleiding (VIB).

Beide methodes benutten de inzet van ‘basiscommunicatie’ om de kwaliteit van het contact te verbeteren tussen opvoeders en kinderen, tussen hulpverleners en cliënten en tussen professionele begeleiders onderling.

Lees meer...

 


Studiedag van 30 mei 2016

‘Empathie, contact en (samenwerken vanuit de) dialoog; kerncondities van begeleiding en hulpverlening’
Keynote speakers: Frans de Waal, Anton Hafkenscheid en Jack van der Veen
Klik hier voor meer informatie.

 


INTRODUCTIECURSUS VHT/VIB 2016

De introductiecursus Video-hometraining / Video-interactiebegeleiding wordt gegeven op maandag 11 april en maandag 9 mei 2016. De cursus wordt door AIT samen met Logavak aangeboden; aanmelden via Logavak. De Introductiecursus gaat vooraf aan een opleiding VHT/VIB (behoudens uitzonderingen); zie het overzicht van opleidingen VHT / VIB op deze site.

Volgende cursusdata in 2016:

  • 12 september & 3 oktober
  • 21 november & 12 december

Meer informatie op de nieuwspagina.

 


 

Methode: Video-hometraining

Video-hometraining (VHT) is een vorm van professionele begeleiding of hulpverlening voor gezinnen met problemen in de opvoeding. Door analyse van korte video-opnames van de alledaagse omgang thuis, wordt zichtbaar wat nog goed loopt in de communicatie en wat verbeterd kan worden. De video-opnames worden door de begeleiders samen met de ouders besproken en geanalyseerd, met als doel de ouders helder zicht te geven op het functioneren en de behoeftes van het kind. Lees meer...

Methode: Video-interactiebegeleiding

Video-interactiebegeleiding heeft zich ontwikkeld naast de methode video-hometraining. Video-interactiebegleiding wordt ingezet in de professionele werksituatie, met name om de communicatie tussen opvoeders en kinderen te verbeteren. Het kan hierbij gaan om leidsters in de kinderopvang, verpleging in het ziekenhuis, leerkrachten op school of groepsleiders in de daghulp of op internaten. Lees meer...

Opleidingen en werkontwikkelingskringen

AIT organiseert cursussen, opleidingen en werk-ontwikkelingskringen vanuit 22 steunpunten in Nederland. Deze activiteiten worden gecoŲrdineerd vanuit het landelijk bureau van AIT.

Een steunpunt is een instelling met veel expertise op het gebied van VHT/VIB; die gekwalificeerde opleiders inzet t.b.v. de AIT-opleidingen en kwaliteitszorg en deze ook faciliteert. Sommige steunpunten vervullen taken voor een specifieke werksoort (landelijke steunpunten), andere vervullen een regionale taak (regionale steunpunten). Lees meer...

Mededelingen van de AIT

  • NIEUW. De Handleiding VIB-Gezondheidszorg is verschenen! Video-interactiebegeleiding (VIB) wordt ingezet in 75% van de ziekenhuizen om ouders te ondersteunen in het contact met hun kind gedurende de periode dat het kind in het ziekenhuis is opgenomen. Lees meer....
  • ACTUELE AANBIEDING op de site. Van het boek ĎBabyís in beeldí en de bijhorende DVD (auteur Marij EliŽns), is op ons verzoek een Engelse vertaling gepubliceerd door uitgever SWP (Ä 69,--). Wij kunnen u het boek Babies & Toddlers met bijhorende DVD ( auteur en video-productie Marij EliŽns) aanbieden voor de prijs van Ä 20,-- (+ verzendkosten). Plaats hier uw bestelling.
  • Vacaturebank op de site. Zoekt u een baan op het terrein van VHT / VIB? Dan kun u uw CV - met een toelichting op uw aanbod - sturen naar info@ait-spin.com. Zoekt u een professional op het gebied van VHT / VIB? Dan kun u uw vacature sturen naar info@ait-spin.com.
  • De Erkenningscommissie Interventies heeft in september 2010 de 'Kortdurende Video-Hometraining (K-VHT) in gezinnen met jonge kinderen' erkend als theoretisch goed onderbouwd. Zie: DEI (Databank Effectieve Interventies).
  • Video-hometraining (VHT) in gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd is in april 2014, erkend als theoretisch goed onderbouwd door de Erkenningscommissie. Zie hiervoor tevens de databank (DEI).
  • VIB in de Kinderopvang is opgenomen in de Databank Methodieken Pedagogische Kwaliteit van het NJi. Doorklikken naar databank via www.nji.nl/methodieken
  • De erkenning voor VIB en Gehechtheid in de adoptienazorg is aangevraagd bij de DEI.

 

 

terug | naar boven


Aanbieding

HET BOEK ‘BABY’S IN BEELD’ IS NU VERKRIJGBAAR TEGEN EEN SPECIALE PRIJS.

HET IS BESCHIKBAAR VAN € 64,00 VOOR € 50,00 (EXCL. VERZENDKOSTEN), INCL DVD.

U kunt het boek direct bestellen bij de AIT door het bestelformulier te downloaden, in te vullen en te mailen, te faxen of per post op te sturen.

Boek bestellen