Informatie


AIT

Postadres: Postbus 581
2070 AN Santpoort-Noord

Bezoekers: Middenduinerweg 44
2071 AN Santpoort-Noord

E-mail: info@ait-spin.com


Telefoon: 088-243 43 43
Fax: 023- 538 77 60

   privacy

Privacybeleid

 

Privacy Beleid AIT

Bij alle AIT-activiteiten is het respecteren van de privacy bij alle betrokkenen het vertrekpunt en ijkpunt. Doordat structureel gewerkt wordt met video- en beeldmateriaal, is het van groot belang dat de juiste afwegingen worden gemaakt en zorgvuldigheid in acht wordt genomen met betrekking tot de privacy.

 

Algemeen geldende regels voor professionals in kinderopvang, onderwijs, welzijn, zorg en hulpverlening
Alle video-hometrainers en video-interactiebegeleiders en opleiders/supervisoren zijn allereerst gehouden aan de privacyreglementen en klachtenreglementen die gelden bij de eigen organisatie of eigen praktijk waar men een dienstverband mee heeft. Daarnaast gelden de regels van de betreffende brancheorganisatie en het beroepsgeheim dat geldt bij het beroep en is geformuleerd door de betreffende beroepsvereniging.

 

Specifieke AIT regels ten behoeve van de privacy

Zie hiervoor het AIT Privacy-document voor gebruik videobeelden en het AIT Privacy-document voor persoonsgegevens.

 


 

 

terug | naar boven