Informatie


AIT

Postadres: Postbus 581
2070 AN Santpoort-Noord

Bezoekers: Middenduinerweg 44
2071 AN Santpoort-Noord

E-mail: info@ait-spin.com


Telefoon: 023-520 2500

   studiedagen | recente studiedag | hand-outs (leden) | eerdere studiedagen | aanmeldingsvoorwaarden

Volgende AIT-Studiedagen

 

De data van de volgende AIT-Studiedagen zijn bekend:

  • 20 november 2017
  • 28 mei 2018
  • 19 november 2018

 

terug | naar boven


Studiedag 22 mei 2017

DE WERELD VAN HET KIND
Integratie van alle opvoedmilieus voor de totale ontwikkeling.

AIT-Studiedag maandag 22 mei 2017
Tijd: 9.30 tot 17.00 uur
Locatie: de Reehorst, Bennekomseweg 24, 6717 LM Ede

Het thema van deze studiedag is ‘De wereld van het kind’. Het kind en zijn ontwikkeling staan altijd centraal bij video-hometraining en video-interactiebegeleiding. Als we ons inleven in het kind en zijn wereld, dan vinden we verschillende omgevingen waar een kind mee te maken heeft, zoals thuis, maar ook de peuterspeelzaal, de kinderopvang, de school, etc.


Deze studiedag zal gaan over al deze leefmilieus waar een kind in ontwikkeling mee te maken heeft. De kern daarbij is een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind en wat of wie heeft het kind daarvoor nodig. Een van de leefmilieus die expliciet aan de orde komt op deze studiedag is die van de kinderopvang.

 

Programma
Klik op onderstaande link voor het volledige programma.

Programma 22 mei 2017Accreditatie AIT-studiedag

Accreditatie is goedgekeurd door V&VN, Registerplein en SKJ:

  • Deelname aan de AIT-studiedag levert 5 registerpunten op bij het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). Het gaat om scholing in de volgende categorieën: GGZ, Jeugdverpleegkunde, Kinderverpleegkunde, SPV en Verstandelijk Gehandicapten Zorg. Presentie wordt na de studiedag voor u in ingevuld door AIT, indien u uw relatienummer hebt doorgegeven bij de aanmelding via de website van AIT. (ID nummer: 284563).
  • Deelname aan AIT-studiedag levert 2 registerpunten op voor het opleidingstraject voor bij Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers, sociaal agogen en ggz-agogen. Levert 5 punten op voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde cliëntondersteuners en aandachtsfunctionarissen (onder geaccrediteerde scholing). (ID nummer: 284563)
  • Deelname aan de AIT-studiedag levert 2,5 registerpunten op in de Vrije Ruimte bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). (ID nummer: SKJ199253).

Vanaf 16.30 uur kunt u uw bewijs van deelname ophalen t.b.v. accreditatiepunten (let op: uitgifte per beginletter achternaam). Bewijzen van deelname worden na de studiedag NIET meer uitgereikt.

 

 

terug | naar boven

Handouts 22 mei 2017

 

Hier zijn de hand-outs te downloaden, zodra ze bij de AIT worden aangeleverd:

 

titel auteur(s) downloaden
PLENAIR
OCHTEND - Behartigen van professionele kwaliteit in kinderopvang, onderwijs en zorg voor jonge kinderen
‘Behartigen van professionele kwaliteit in kinderopvang, onderwijs en zorg voor jonge kinderen’ Pauline Slot klik om te downloaden (1,5 MB)
OCHTEND - Welbevinden en betrokkenheid maken 't verschil!
‘Welbevinden en betrokkenheid maken 't verschil!’ Wilma van Esch klik om te downloaden (6,3 MB)
MIDDAG - ‘Effecten van video interactie begeleiding en training in voor- en vroegschoolse educatie op de interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers’
Effecten van VIB en VVE in de kinderopvang Ruben Fukkink klik om te downloaden (940 KB)
WORKSHOPS

WORKSHOP 1 - Kijk op het kind

Van deze workshop komt geen hand-out beschikbaar.
WORKSHOP 2 - Inclusief en integraal denken en handelen in de praktijk. Een kracht of een last?
Deze workshop ging niet door.
WORKSHOP 3 - VIB als smeermiddel in de samenwerking VVE
Van deze workshop komt geen hand-out beschikbaar.
WORKSHOP 4 - De wereld van het schoolkind
Van deze workshop komt geen hand-out beschikbaar.
WORKSHOP 5 - Geen kind kan achter lopen op zijn eigen ontwikkeling
‘Geen kind kan achter lopen op zijn eigen ontwikkeling’ Margot Wientjen klik om te downloaden (14,9 MB)
WORKSHOP 6 - Dialoog met ouders met VIB als basis
‘Dialoog met ouders met VIB als basis’ Simon Hay klik om te downloaden (985 KB)
WORKSHOP 7 - Techniek&ik; het kind op onderzoek in de wereld van alledag
‘Techniek&ik; het kind op onderzoek in de wereld van alledag’ Brigitte Moulaert klik om te downloaden (3 MB)
WORKSHOP 8 - Kijken naar en omgaan met bijzonder gedrag van kinderen in de groep
‘Kijken naar en omgaan met bijzonder gedrag van kinderen in de groep’ Ietje Corman klik om te downloaden (19 MB)
WORKSHOP 9 - De wereld van het kind met een handicap of als kind van een ouder met een verstandelijke beperking
Van deze workshop komt geen hand-out beschikbaar.
WORKSHOP 10 - VIB met kinderen en jongeren in de residentiële setting
‘VIB met kinderen en jongeren in de residentiële setting’ Hannelore Gens klik om te downloaden (1 MB)
WORKSHOP 11 - De wereld van het dove of slechthorende kind
‘De wereld van het dove of slechthorende kind’ Joke Hoek-Vos en Evelie Wesselink klik om te downloaden (604 KB)

EXTRA: boekenlegger Basiscommunicatie (om uit te printen, A4, 3,8 MB, JPEG)

 

Om de PDF-documenten te kunnen bekijken heeft u de gratis Adobe READER (25,6 MB) nodig.

Om de Powerpoint presentaties te kunnen afspelen heeft u een geïnstalleerd exemplaar van Microsoft Powerpoint nodig of kunt u gratis de Powerpoint Viewer 2010 downloaden (60,3 MB).

 

terug | naar boven


Hand-outs van de studiedagen

 

De handouts van de studiedagen zijn normaliter in te zien op onze site voor leden: naar de handouts op de ledensite.

Degenen die de AIT studiedagen bijgewoond hebben en (nog) niet aangesloten zijn bij onze Stichting kunnen de handouts via de email opvragen bij het secretariaat AIT (info@ait-spin.com).

 

terug | naar boven


Eerdere landelijke AIT-studiedagen

 

Op deze site zijn de presentaties en handouts van de volgende studiedagen in te zien:

- studiedag van 7 mei 2007 (leden)

- studiedag van 26 november 2007 (leden)

- studiedag van 20 mei 2008 (leden)

- studiedag van 25 november 2008 (leden)

- studiedag van 19 mei 2009 (leden)

- studiedag van 24 november 2009 (leden)

- studiedag van 18 mei 2010 (leden)

- studiedag van 22 november 2010 (leden)

- studiedag van 17 mei 2011 (leden)

- studiedag van 22 november 2011 (leden)

- studiedag van 29 mei 2012 (leden)

- studiedag van 19 november 2012 (leden)

- studiedag van 28 mei 2013 (leden)

- studiedag van 25 november 2013 (leden)

- studiedag van 26 mei 2014 (leden)

- studiedag 24 november 2014 (leden)

- studiedag 2 juni 2015 (leden)

- studiedag 23 november 2015 (leden)

- studiedag 30 mei 2016 (leden)

- studiedag 21 november 2016 (leden)

 

terug | naar boven