coŲrdinator op steunpunt

Marion Mertens

 

Mijn naam is Marion Mertens, instellingsopleider Combinatie Jeugdzorg en AIT opleidings- en gewestcoördinator VHT/VIB.


In 1990 ben ik gestart met mijn werkzaamheden in de jeugdzorg. Als pedagogisch medewerker op de groep kwam ik in contact met de methodieken VIB en VHT. Ik was meteen enthousiast over de meerwaarde voor mijn eigen professie en voor het  werken met jeugdigen en ouders. Toen ik in 2001 als ambulant hulpverlener aan de slag ging ben ik dan ook  opgeleid tot VHT-er. Vanaf 2007 ben ik actief als opleider en AIT opleidingscoördinator VHT en VIB.

Ik vind het essentieel dat mensen plezier hebben in de omgang met elkaar: dat gezinsleden (weer) kunnen genieten van elkaar en dat hulpverleners plezier hebben in het contact met ouders en hun kinderen. Mijn ervaring is dat het werken vanuit de basiscommunicatie, met behulp van videobeelden hierbij een enorme stimulans kan zijn.
Bij het opleiden van mensen tot VIB-er of VHT-er vind ik het van groot belang om aan te sluiten bij die kennis en vaardigheden die de cursist al heeft en op zoek te gaan naar de meerwaarde die VIB/VHT hierbij kan geven.

Combinatie Jeugdzorg is een steunpunt van AIT. Combinatie Jeugdzorg biedt hulp aan gezinnen met kinderen tot ongeveer 23 jaar en is gespecialiseerd in complexe opvoed- en ontwikkelingsproblematiek in de regio Zuidoost Brabant.

AIT
Voor AIT ben ik verantwoordelijk voor opleidingen, kwaliteitszorg en ontwikkeling van VHT en VIB binnen de sectoren: Jeugdzorg/Pleegzorg, Thuiszorg, Jeugdgezondheidszorg, Ziekenhuizen, Gehandicaptenzorg en GGZ  in de provincies Brabant en Limburg. Dit in nauwe samenwerking met alle opleidingscoördinatoren en opleiders in het gewest Zuid van de organisaties die aangesloten zijn bij AIT.

Ons AIT aanbod:

  • Opleiding Video-hometraining en Video-interactiebegeleiding
  • Opleiding tot opleider Video-hometraining en opleider Video-interactiebegeleiding
  • Werk-ontwikkelingskringen voor alle sectoren (WOK’s)
  • Supervisie VHT en VIB
  • (Her-) certificering van VHT-ers en VIB-ers
  • Ondersteuning bij implementatie van de methodiek

Wilt u meer weten , neemt u dan contact met mij op:

t. 040-7022253  m. 06 51 79 61 65
m.mertens@combinatiejeugdzorg.nl
Aanwezig: ma, di, (do)

 

dit venster sluiten