ELK KIND HEEFT RECHT OP EEN ONBEZORGDE EN GELUKKIGE JEUGD

VIDEO-HOMETRAINING (VHT) is een vorm van hulp voor ouders in de thuissituatie. Het doel van VHT is om, dat wat van nature aanwezig is in het contact, te ondersteunen en te herstellen aan de hand van videobeelden van het dagelijkse (gezins)leven. Ouders en kinderen kunnen weer genieten van het contact en de onderlinge afstemming verbetert. [Meer over VHT…]

VIDEO-INTERACTIEBEGELEIDING (VIB) wordt ingezet om gezinnen te begeleiden, waarbij sprake is van niet-biologische ouders (pleegzorg, adoptie) of in situaties waarbij ouders en kinderen zich niet in de thuissituatie bevinden (ziekenhuizen). VIB wordt ook toegepast in de professionele werksituatie om de communicatie tussen professionals en kinderen/cliënten te begeleiden met videobeelden.  [Meer over VIB…]

VHT in de praktijk

Werken met VHT 

De stichting AIT biedt VHT- en VIB-scholingen aan vanuit 22 steunpunten in Nederland. De inhoud van de scholingen is door AIT op de werkvloer ontwikkeld in nauwe samenwerking met vakinhoudelijke experts. [Meer over scholingen…]

De kwaliteit van de uitvoering van VHT en/of VIB blijft belangrijk…ook nadat de scholing is afgerond. AIT werkt met een kwaliteitsborgingssysteem om kennis en vaardigheden permanent te onderhouden. [Meer over kwaliteitsborging…]

AIT

AIT (Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling) is methodiek- en merkeigenaar van (alle varianten van) video-hometraining (VHT) en video-interactiebegeleiding (VIB). AIT is een stichting en werkt samen met organisaties uit het werkveld vanuit de visie dat prettig onderling contact het fundament is voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en het welbevinden van kinderen en dat vakmanschap en kwaliteit van zorg verbetert door het inzetten van basiscommunicatie. [Meer over AIT...]

AANGESLOTEN ORGANISATIES

AIT werkt samen met 350 aangesloten organisaties (lichtblauwe picto’s), waarvan 21 organisaties de scholingen en de nascholingen in het kader van de  kwaliteitsborging verzorgen. Dit zijn de AIT-steunpunten (donkerblauwe picto’s). [Meer over steunpunten…]

IN SAMENWERKING MET DE STEUNPUNTEN

Meer dan 1500 professionals werken met VHT en/of met VIB

Geef je op voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen over de methodieken video-hometraining (VHT) en video-interactiebegeleiding (VIB)

    CRKBO
    Post Initieel Onderwijs