FAQ items aan het laden...
001. HOME2020-09-01T11:14:49+02:00

ACTUEEL

AIT- CORONAGIDS

AIT GEEFT EEN CORONA-RICHTLIJN BIJ HET WERKEN MET VHT EN VIB

EEN PRAKTIJKVERHAAL

LAATSTE NIEUWS

Geldigheid certificaat verlengd met een half jaar

5 juni 2020|

Vanwege het coronavirus gaan veel WOK's niet door en is de studiedag van 8 juni verplaatst naar het najaar. Voor veel VHT-ers en VIB-ers is het hierdoor lastig om aan alle kwaliteitseisen voor het verlengen van het certificaat te voldoen. Daarom heeft AIT besloten de kwaliteitscriteria van het certificaat [...]

ASSOCIATIE VOOR INTERACTIEBEGELEIDING EN THUISBEHANDELING (AIT)

AANGESLOTEN ORGANISATIES

De stichting AIT (Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling) is ontwikkelaar, methodiek- en merkeigenaar van (alle varianten van) video-hometraining (VHT) en video-interactiebegeleiding (VIB). Het bevorderen en behouden van de kwaliteit van de inhoud en van de toepassing van de methodieken staan centraal bij alle activiteiten. De methodieken worden ingezet in zorg en welzijn voor jeugd, kinderopvang, onderwijs en in de volwassenenzorg.

Netwerkorganisatie

De AIT is een netwerkorganisatie met een coördinerend landelijk bureau. Dit bureau werkt nauw samen met 23 steunpunten, die 8 verschillende werksectoren vertegenwoordigen. Deze steunpunten zijn organisaties met veel ervaring op het gebied van VHT en VIB. In samenwerking met de steunpunten wordt de inhoud van de methodieken voortdurend doorontwikkeld ten behoeve van algemene, gecombineerde en specialistische (bij- en na)scholingen en kwaliteitsborging. De steunpunten verzorgen in samenwerking met de AIT de (bij- en na)scholingen in het werkgebied en/of het werkveld waarin het steunpunt actief is.

Landelijk bureau

AIT coördineert, regisseert en faciliteert door expertise, kennis en ervaring te bundelen en beschikbaar te maken voor alle werkvelden. Door middel van innoverende platforms, de ontwikkeling van nieuwe videovoorbeelden, (wetenschappelijke) publicaties, de ontwikkeling van vernieuwende opleidingstrajecten en combinaties/integraties met andere programma’s blijven de methodieken voortdurend in beweging.

Samenwerking

Door de samenwerkingsformule met organisaties uit de praktijk kan kennis en ontwikkeling worden gebundeld, gedeeld en verspreid. Alle, bij AIT, aangesloten organisaties profiteren hiervan en kunnen zo over optimale kwaliteit en capaciteit van VHT en/of VIB beschikken.

Meer over AIT……

AIT-aangesloten organisaties (lichtblauwe picto’s) en AIT-steunpunten (donkerblauwe picto’s) werken met VHT en/of VIB. De steunpunten verzorgen tevens de opleidingen en de kwaliteitsborging.

VIDEO-HOMETRAINING (VHT)

Video-hometraining (VHT) is een vorm van professionele begeleiding voor ouders en kinderen met vragen en/of problemen in de opvoeding met behulp van eigen videobeelden. Het doel van VHT is om, dat wat van nature aanwezig is in het contact, te ondersteunen en te herstellen aan de hand van videobeelden van het dagelijkse (gezins)leven. Door het terugkijken van de beelden krijgen de ouders inzicht in de behoefte van het kind om zich te ontwikkelen. VHT wordt kortdurend ingezet bij lichte opvoedingsproblemen en langdurig bij complexere problemen.

VIDEO-INTERACTIEBEGELEIDING (VIB)

Video-interactiebegeleiding (VIB) is een methodiek, die wordt ingezet om gezinnen te begeleiden, waarbij sprake is van niet-biologische ouders (pleegzorg, adoptie) of in situaties waarbij ouders en kinderen zich niet in de thuissituatie bevinden (ziekenhuizen). VIB wordt ook toegepast in de professionele werksituatie om de communicatie tussen professionals en cliënten te begeleiden met eigen videobeelden. Dit gebeurt in de kinderopvang, het onderwijs, de (jeugd)gezondheidszorg, adoptiezorg, gemeentelijke lokale teams, specialistische jeugdzorg, pleegzorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en de volwassenen- en ouderenzorg. 

VIDEOVOORBEELD

OPLEIDINGEN

AIT biedt VHT- en VIB-opleidingen aan in alle varianten vanuit 22 steunpunten in Nederland. De inhoud van de opleidingen is door AIT op de werkvloer ontwikkeld in nauwe samenwerking met vakinhoudelijke experts. De methodieken bieden krachtige begeleidingsinstrumenten om de kwaliteit van het contact te verbeteren tussen opvoeders en kinderen, tussen hulpverleners en cliënten en tussen professionele begeleiders onderling. De opleidingen worden op verschillende locaties in het land gegeven. Voor meer informatie kun je terecht bij een steunpunt in de regio.

Meer over opleidingen…

 KWALITEITSBORGING 

Een van de taken van AIT is het behartigen van de duurzame ontwikkeling en het permanente onderhoud, m.a.w. de kwaliteitsborging, van video-hometraining (VHT) en video-interactiebegeleiding (VIB). De kwaliteit van de uitvoering van de begeleiding met VHT en/of VIB blijft belangrijk…ook nadat de opleiding is afgerond.

Dynamische doorontwikkeling

Het AIT-kwaliteitsborgingssysteem bestaat uit voortdurende bij- en nascholingen, die aangeboden worden in de vorm van supervisies, groepsbijeenkomsten (WOK) en studiedagen. Dit betekent dat de inhoud van de methodieken continue in verbinding blijft met de ontwikkelingen in het werkveld en een blijvende dynamische doorontwikkeling kent.

Meer over kwaliteitsborging…

IN SAMENWERKING MET

Altra
video-hometraining (VHT) en video-interactiebegeleiding (VIB)
Cosis
Entrea
video-hometraining (VHT) en video-interactiebegeleiding (VIB)
HCO
Iselinge
video-hometraining (VHT) en video-interactiebegeleiding (VIB)
Jeugdhulp Friesland
video-hometraining (VHT) en video-interactiebegeleiding (VIB)
Kenter
Kien
video-hometraining (VHT) en video-interactiebegeleiding (VIB)
Spirit
video-hometraining (VHT) en video-interactiebegeleiding (VIB)
video-hometraining (VHT) en video-interactiebegeleiding (VIB)
RIJKT
video-hometraining (VHT) en video-interactiebegeleiding (VIB)
video-hometraining (VHT) en video-interactiebegeleiding (VIB)
Triade
video-hometraining (VHT) en video-interactiebegeleiding (VIB)
Yorneo
video-hometraining (VHT) en video-interactiebegeleiding (VIB)

Meer dan 2500 professionals werken met VHT en/of met VIB

Geef je op voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen over de methodieken video-hometraining (VHT) en video-interactiebegeleiding (VIB)

CRKBO
Post Initieel Onderwijs
Go to Top