ELK KIND HEEFT RECHT OP EEN ONBEZORGDE EN GELUKKIGE JEUGD

Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling (AIT) is ontwikkelaar en merkeigenaar van (alle varianten van) video-hometraining (VHT) en video-interactiebegeleiding (VIB). AIT is een stichting en werkt als netwerkorganisatie samen met organisaties uit het werkveld vanuit de visie dat prettig onderling contact het fundament is voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en het welbevinden van kinderen en dat vakmanschap en kwaliteit van zorg verbetert door het inzetten van basiscommunicatie. Videobeelden maken de interactie zichtbaar, geven bewustwording en nieuwe kansen. VHT & VIB worden ingezet in zorg en welzijn voor jeugd, kinderopvang, onderwijs en in de volwassenenzorg. [Meer over AIT…]

AIT heeft 22 AIT-steunpunten, die verspreid zijn over het land. AIT werkt nauw samen met deze steunpunten en elk steunpunt heeft een coördinator, bij wie je terecht kunt voor informatie over scholingen, specialisaties én nascholing in het kader van de kwaliteitsborging. Alle opleiders zijn zelf ervaren professionele werkers, die werkzaam zijn in het werkveld. De opleiders bieden kennis, ervaring en expertise, die door AIT wordt gebundeld, verbonden en opnieuw geïmplementeerd in het netwerk. Dit houdt de methodieken dynamisch en innovatief. Elke aangesloten organisatie heeft op die manier voordeel van de kennis en ervaring die in het land wordt ontwikkeld. [Meer over steunpunten…]

AANGESLOTEN ORGANISATIES

AIT-aangesloten organisaties (lichtblauwe picto’s) en AIT-steunpunten (donkerblauwe picto’s) werken met VHT en/of VIB. De steunpunten verzorgen tevens de scholingen en de kwaliteitsborging.

Video-hometraining (VHT) is een vorm van hulp voor ouders in de thuissituatie. Het doel van VHT is om, dat wat van nature aanwezig is in het contact, te ondersteunen en te herstellen aan de hand van videobeelden van het dagelijkse (gezins)leven. Ouders en kinderen kunnen weer genieten van het contact en de onderlinge afstemming verbetert. [Meer over VHT…]

Video-interactiebegeleiding (VIB) wordt ingezet om gezinnen te begeleiden, waarbij sprake is van niet-biologische ouders (pleegzorg, adoptie) of in situaties waarbij ouders en kinderen zich niet in de thuissituatie bevinden (ziekenhuizen). VIB wordt ook toegepast in de professionele werksituatie om de communicatie tussen professionals en cliënten te begeleiden met eigen videobeelden.  [Meer over VIB…]

De stichting AIT biedt VHT- en VIB-scholingen aan vanuit 22 steunpunten in Nederland. De inhoud van de scholingen is door AIT op de werkvloer ontwikkeld in nauwe samenwerking met vakinhoudelijke experts. [Meer over scholingen…]

De kwaliteit van de uitvoering van VHT en/of VIB blijft belangrijk…ook nadat de scholing is afgerond. AIT werkt met een kwaliteitsborgingssysteem om kennis en vaardigheden permanent te onderhouden. [Meer over kwaliteitsborging…]

IN SAMENWERKING MET

Altra
video-hometraining (VHT) en video-interactiebegeleiding (VIB)
Cosis
Entrea
video-hometraining (VHT) en video-interactiebegeleiding (VIB)
video-hometraining (VHT) en video-interactiebegeleiding (VIB)
HCO
video-hometraining (VHT) en video-interactiebegeleiding (VIB)
Jeugdhulp Friesland
video-hometraining (VHT) en video-interactiebegeleiding (VIB)
Kenter
Kien
video-hometraining (VHT) en video-interactiebegeleiding (VIB)
Spirit
video-hometraining (VHT) en video-interactiebegeleiding (VIB)
video-hometraining (VHT) en video-interactiebegeleiding (VIB)
video-hometraining (VHT) en video-interactiebegeleiding (VIB)
Triade
video-hometraining (VHT) en video-interactiebegeleiding (VIB)
Yorneo
video-hometraining (VHT) en video-interactiebegeleiding (VIB)

Meer dan 2500 professionals werken met VHT en/of met VIB

Geef je op voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen over de methodieken video-hometraining (VHT) en video-interactiebegeleiding (VIB)

    CRKBO
    Post Initieel Onderwijs