AFGESTEMD CONTACT IS VAN NATURE DE BASIS VOOR ONTWIKKELING

VIDEO-HOMETRAINING (VHT)

Video-hometraining (VHT) is een vorm van professionele beeldbegeleiding voor ouders en kinderen met vragen en/of problemen in de opvoeding met behulp van eigen videobeelden. Het doel van VHT is om, dat wat van nature aanwezig is in het contact, te ondersteunen en te herstellen aan de hand van videobeelden van het dagelijkse (gezins)leven. Door het terugkijken van de beelden krijgen de ouders inzicht in de behoefte van het kind om zich te ontwikkelen. De meeste ouders zien zelf bij het terugkijken van de beelden wat hun kind nodig heeft en kunnen met de beeldbegeleiding van de video-hometrainer het eigen handelen afstemmen op de ontwikkelingsbehoeftes van hun kind(eren). VHT wordt kortdurend ingezet bij lichte opvoedingsproblemen en langdurig bij complexere problemen.

Organisaties

In heel Nederland zijn aangesloten organisaties, die VHT aanbieden door AIT-gekwalificeerde en gecertificeerde professionals. De opleiding tot video-hometrainer wordt verzorgd door de AIT-steunpunten. Voor meer informatie over VHT kun je terecht bij het steunpunt in de regio. 

VIDEO-INTERACTIEBEGELEIDING (VIB)

Video-interactiebegeleiding (VIB) wordt ingezet in de professionele werksituatie om de communicatie tussen professionals en cliënten te begeleiden met beelden. Er worden korte video-opnames gemaakt van de alledaagse omgang. Deze worden geanalyseerd en besproken met de betrokken professionals. VIB wordt ook ingezet om ouders en kinderen te begeleiden van niet-biologische ouders (pleegzorg, adoptie) of situaties waarbij ouders en kinderen zich niet in de thuissituatie bevinden (ziekenhuizen). VIB wordt ingezet voor en door professionals in de kinderopvang, het onderwijs, (jeugd)gezondheidszorg, adoptiezorg, gemeentelijke lokale teams, specialistische jeugdzorg, pleegzorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, volwassenen- en ouderenzorg.

Organisaties

In heel Nederland werken de bij AIT aangesloten organisaties met VIB met gekwalificeerde en gecertificeerde professionals. De opleiding tot video-interactiebegeleider wordt verzorgd door de AIT-steunpunten. Voor meer informatie over VIB kun je terecht bij het steunpunt in de regio.

Meer over video-hometraining
Meer over video-interactiebegeleiding

ASSOCIATIE VOOR INTERACTIEBEGELEIDING EN THUISBEHANDELING (AIT)

De stichting Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling (AIT) is ontwikkelaar, methodiek- en merkeigenaar van (alle varianten van) video-hometraining (VHT) en video-interactiebegeleiding (VIB). Het bevorderen en behouden van de kwaliteit van de inhoud en van de toepassing van de methodieken staan centraal bij alle activiteiten. De methodieken worden ingezet in zorg en welzijn voor jeugd, kinderopvang, onderwijs en in de volwassenenzorg.

Netwerkorganisatie

De AIT is een netwerkorganisatie waarin een landelijk bureau samenwerkt met steunpunten in 5 verschillende werksectoren. De steunpunten zijn organisaties met veel ervaring op het gebied van VHT en VIB. In samenwerking met deze steunpunten wordt de inhoud van de methodieken voortdurend doorontwikkeld ten behoeve van algemene, gecombineerde en specialistische (bij- en na)scholingen en kwaliteitsborging. De steunpunten verzorgen in samenwerking met de AIT de (bij- en na)scholingen in het werkgebied en/of het werkveld waarin de organisatie actief is.

Landelijk bureau

AIT regisseert en faciliteert door expertise, kennis en ervaring te bundelen en beschikbaar te maken voor alle werkvelden. AIT heeft een landelijk centraal bureau waar alle inhoudelijke kennis en ervaring bijeenkomt. Door middel van innoverende platforms, de ontwikkeling van nieuwe videovoorbeelden, (wetenschappelijke) publicaties, de ontwikkeling van vernieuwende opleidingstrajecten en combinaties/integraties met andere programma’s blijven de methodieken voortdurend in beweging.

Samenwerking

Door de samenwerkingsformule met organisaties uit de praktijk kan kennis en ontwikkeling worden gebundeld, gedeeld en verspreid. Alle aangesloten organisaties profiteren hiervan en kunnen zo over optimale kwaliteit en capaciteit van VHT en/of VIB beschikken.

MEER OVER DE STICHTING AIT

OPLEIDINGEN 

AIT biedt VHT- en VIB-opleidingen aan in alle varianten vanuit 22 steunpunten in Nederland. De inhoud van de opleidingen is door AIT op de werkvloer ontwikkeld in nauwe samenwerking met vakinhoudelijke experts. De methodieken bieden krachtige begeleidingsinstrumenten om de kwaliteit van het contact te verbeteren tussen opvoeders en kinderen, tussen hulpverleners en cliënten en tussen professionele begeleiders onderling. De opleidingen worden op verschillende locaties in het land gegeven. Voor meer informatie kun je terecht bij een steunpunt in de regio.

MEER OVER OPLEIDINGEN

 KWALITEITSBORGING 

Een van de taken van AIT is het behartigen van de duurzame ontwikkeling en het permanente onderhoud, m.a.w. de kwaliteitsborging, van video-hometraining (VHT) en video-interactiebegeleiding (VIB). De stichting doet dit vanuit de visie dat het natuurlijke contact tussen een kind en zijn opvoeders altijd centraal staat. De kwaliteit van de uitvoering van de begeleiding met VHT en/of VIB blijft belangrijk…ook nadat de opleiding is afgerond.

Dynamische doorontwikkeling

Het AIT-kwaliteitsborgingssysteem bestaat daarom uit voortdurende bij- en nascholingen, die aangeboden worden in de vorm van supervisies, groepsbijeenkomsten (WOK) en studiedagen. Dit betekent dat de inhoud van de methodieken continue in verbinding blijft met de ontwikkelingen in het werkveld en een dynamische doorontwikkeling kent.

MEER OVER KWALITEITSBORGING

VIDEOVOORBEELD

AANGESLOTEN ORGANISATIES

AIT-aangesloten organisaties (lichtblauwe picto’s) en AIT-steunpunten (donkerblauwe picto’s) werken met VHT en/of VIB.

De steunpunten verzorgen tevens de opleidingen en de kwaliteitsborging.

IN SAMENWERKING MET

Altra
video-hometraining (VHT) en video-interactiebegeleiding (VIB)
Cosis
Entrea
video-hometraining (VHT) en video-interactiebegeleiding (VIB)
HCO
Iselinge
video-hometraining (VHT) en video-interactiebegeleiding (VIB)
Jeugdhulp Friesland
video-hometraining (VHT) en video-interactiebegeleiding (VIB)
Kenter
Kien
video-hometraining (VHT) en video-interactiebegeleiding (VIB)
video-hometraining (VHT) en video-interactiebegeleiding (VIB)
video-hometraining (VHT) en video-interactiebegeleiding (VIB)
RIJKT
video-hometraining (VHT) en video-interactiebegeleiding (VIB)
video-hometraining (VHT) en video-interactiebegeleiding (VIB)
Spirit
Triade
video-hometraining (VHT) en video-interactiebegeleiding (VIB)
Yorneo
video-hometraining (VHT) en video-interactiebegeleiding (VIB)

Meer dan 2500 professionals werken met VHT en/of met VIB

Geef je op voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen over de methodieken video-hometraining (VHT) en video-interactiebegeleiding (VIB)

CRKBO
Post Initieel Onderwijs