Informatie


AIT

Bezoekers: Burgemeester Verderlaan 15-A
3544 AD Utrecht

E-mail: info@ait-spin.com

Telefoon: 030-275 91 00 (via de centrale van Pento)

Bankrekening:
NL52 RABO 0151 5585 15

   uitgaven ait | Introductie VHT en VIB | Rondom de geboorte | DVD Sven & Jasper | Baby's in beeld / Babies and Toddler in the Picture | Handleiding K-VHT in de JGZ | VHT in het (School) Maatschappelijk Werk | Handleiding VIB en gehechtheid bij adoptie | Handleiding VIB-Gezondheidszorg | Handleiding VIB in de pleegzorg | Handleiding VIB in de Kinderopvang | Video-interactiebegeleiding + DVD | Video-hometraining in gezinnen | Helpen met beelden | Video Interaction Guidance | VHT voor ouders en professionals

Video-hometraining en video-interactiebegeleiding. Een introductie van de methodieken (2018)

 

Video-hometraining en video-interactiebegeleiding. Een introductie van de methodieken

Marij Eliëns (red)

ISBN: 9789088506055

144 pagina’s

Prijs: € 21,00

De handleiding is te bestellen bij AIT. U kunt een e-mail sturen naar info@ait-spin.com.

In het kader van de introductiecursus ‘Video-hometraining/Video-interactiebegeleiding’ en ter kennismaking met de methodieken verscheen het boek: ‘Video-hometraining en video-interactiebegeleiding. Een introductie van de methodieken’. Dit introductieboek is een bewerking van Video-hometraining in gezinnen (Dekker & Biemans, 1994). In dat boek beschreven Dekker en Biemans de kern van de methodiek. Inmiddels is de methodiek verspreid in Nederland en doorontwikkeld in alle werkvelden en disciplines die met zorg, onderwijs en opvoeding voor jeugdigen te maken hebben. Daarnaast wordt de methodiek ook toegepast bij volwassen cliënten als het gaat om gehandicaptenzorg. Ook binnen de ouderenzorg wordt gewerkt met video-interactiebegeleiding.

In dit boek is de kern van de methodiek beschreven zoals die op dit moment wordt toegepast. Voor elk werkveld waar de methodiek ingezet wordt, is een beknopte beschrijving opgenomen.

De specifieke handleidingen die gepubliceerd werden in de loop der jaren en die een uitgebreide en nauwkeurige beschrijving geven van de inzet van video-hometraining en video-interactiebegeleiding in het betreffende werkveld bieden verder verdieping.


terug | naar boven


Handleiding video-interactiebegeleiding in de Kinderopvang (2017)

 

Handleiding video-interactiebegeleiding in de kinderopvang
Marij Eliëns (red)
Josette Hoex
Monique Konings
Wilma Schepers
Annemiek Galesloot

ISBN: 978 90 8850 644 4
198 pagina's
Prijs: € 36.50

 

Video-interactiebegeleiding wordt in het werkveld kinderopvang veelvuldig toegepast. Met name als instrument om het vakmanschap in de pedagogische omgang met kinderen te professionaliseren en om het pedagogisch klimaat van de leefomgeving van het kind te optimaliseren.

Deze handleiding beschrijft de toepassing van video-interactiebegeleiding in het peuterwerk en de kinderopvang. Het kind en zijn ontwikkeling staat altijd centraal bij video-interactiebegeleiding. Op grond van een methodische beeld-voor-beeldanalyse wordt deze ontwikkeling in beeld gebracht. Ook wordt er gereflecteerd op het verantwoord pedagogisch handelen in de ‘praktijk’ in alledaagse situaties, door aan te sluiten bij de ontwikkelingsinitiatieven van de kinderen en door zichtbaar te maken wat en wie het kind bij het opgroeien nodig heeft. Kern daarbij is het bevorderen en ondersteunen van een gezonde sociaal-emotionele en educatieve ontwikkeling van het kind. De handleiding is bedoeld voor het management en de stafmedewerkers van kinderopvangorganisaties, de Brede School en het Integraal Kindcentrum.

Auteurs:
De handleiding is geschreven onder regie van AIT (Marij Eliëns en Monique Konings) in samenwerking met het NJi, met auteurs die veel expertise en kennis hebben over de kinderopvang en een essentiële bijdrage geleverd hebben aan het tot stand komen van deze handleiding. De auteurs zijn Josette Hoex (NJi), Wilma Schepers en Annemiek Galesloot.
De Handleiding VIB in de Kinderopvang is te bestellen bij AIT voor de prijs van € 36,50. Mocht u belangstelling hebben dan kunt u een mailtje sturen naar info@ait-spin.com.


terug | naar boven


Handleiding video-interactiebegeleiding voor professionals in de pleegzorg (2016)

 

Pleegzorg in beeld
Handleiding video-interactiebegeleiding voor professionals in de pleegzorg
Marjan Hoogland    (red.)
ISBN: 9789088506451
344 pagina's
Prijs: € 46.50

Video-interactiebegeleiding in de pleegzorg is met name gericht op de ondersteuning en stimulering van het hechtingsproces van pleegkinderen in de eerste maanden na plaatsing in het pleeggezin. Dit proces staat niet op zichzelf, maar ontwikkelt zich gaandeweg in de alledaagse omgang tussen pleegouders en pleegkind. Deze handleiding beschrijft de methodiek en illustreert deze aan de hand van vele (voor)beelden uit de praktijk.

Voor ieder kind is een veilige gehechtheidsrelatie met ouders en verzorgers van essentieel belang en de basis voor een gezonde ontwikkeling. Hiervoor is het nodig dat ouders sensitief en responsief zijn: dat ze de behoeftes van hun kind zien en begrijpen en daar adequaat op reageren. Dit is voor pleegouders niet altijd even gemakkelijk, omdat het kind voor de komst in hun gezin, veel stress en onzekerheid en meerdere ‘verlieservaringen’ heeft gehad. Deze ervaringen klinken door in de beleving en het gedrag van het kind. Door samen met de pleegzorgbegeleider beelden van de interactie thuis te bekijken en te bespreken, begrijpen de pleegouders de (specifieke) gevoelens en behoeftes van hun pleegkind beter. Dit maakt het vervolgens voor hen mogelijk om responsiever en dus adequater te reageren.

De handleiding is geschreven onder regie van AIT in samenwerking met verschillende pleegzorgaanbieders, die actief mee geparticipeerd hebben in de ontwikkeling van VIB in de pleegzorg en hun kennis en ervaring beschikbaar hebben gesteld. De auteurs zijn werkzaam als gedragswetenschapper en/of VIB-opleider bij deze pleegzorgaanbieders.

De auteurs zijn:
Thea van Erp (Combinatie Jeugdzorg), Anny Havermans (SAV), Dorini Janssen (De Rading), Janine Kampjes-Koster (Trias), Marjolein van Nieuwenhuizen (Vitree), Ton Stroucken (AIT), Anita Venderbosch (Pactum), Corinne Verheule (SAV). Onder redactie van: Marjan Hoogland (AIT).


De handleiding is te bestellen via Uitgeverij SWP.  


terug | naar boven


Handleiding VIB-Gezondheidszorg (2015)

 

De Handleiding VIB-Gezondheidszorg is verschenen.

Wanneer een kind, om welke reden dan ook, in het ziekenhuis terecht komt, gaat de bezorgdheid van ouders over de gezondheid van het kind een overheersende rol spelen. De kwaliteit van het contact tussen ouders en kind lijdt hieronder. Het is belangrijk dat ouders ook oog blijven houden voor de gezonde behoefte aan contact en ontwikkeling die, ook bij de heel kwetsbare en zieke kinderen, aanwezig blijft. Video-interactiebegeleiding (VIB) wordt ingezet in 75% van de ziekenhuizen om ouders te ondersteunen in het contact met hun kind gedurende de periode dat het kind in het ziekenhuis is opgenomen. 

Daarnaast wordt video-interactiebegeleiding toegepast om de professional te begeleiden in het contact en de interactie met het kind en met de ouders. 

De inzet van VIB in de begeleiding van ouders met premature kinderen is bewezen effectief. 

Marij Eliëns is gezondheidswetenschapper en landelijk coördinator video-interactiebegeleiding voor de Gezondheidszorg vanuit de AIT. Zij ontwikkelde, vanaf begin jaren negentig, de methodiek voor de Gezondheidszorg in samenwerking met verschillende ziekenhuizen. 

De Handleiding VIB-Gezondheidszorg is te bestellen bij AIT voor de prijs van € 42,50 (excl. verzendkosten). Mocht u belangstelling hebben dan kunt u een mailtje sturen naar info@ait-spin.com.

ISBN: 978908850284 |  Uitgeverij SWP | Preview


terug | naar boven


Rondom de geboorte - DVD (2015)

 

DVD ‘Rondom de geboorte’, een co-productie van Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra, AIT en Babywerk.

De DVD geeft informatie over normale gezonde ontwikkeling aan ouders en ter preventie van problemen.

Rondom de geboorte kan voor € 20,00 (excl. verzendkosten) worden besteld bij het landelijk bureau van AIT: info@ait-spin.com.

 

terug | naar boven


DVD Sven & Jesper

 

 

Omschrijving: DVD met een voorbeeld van K-VHT in een gezin met jonge kinderen

 

De dvd Sven & Jesper is uitverkocht. Het filmmateriaal wordt gedigitaliseerd en verschijnt over enige tijd op de website van AIT. Voor een vergoeding kan de dvd dan gedownload worden.  

 

terug | naar boven


Marij EliŽns, Baby's in beeld + DVD | nu ook: Engelstalig

 

Het boek Baby’s in beeld van Marij Eliëns is op de landelijke studiedag op 23 mei 2005 gepresenteerd.


Dankzij een aanbieding van de uitgever kunnen wij het boek ‘Baby’s in beeld’ aanbieden voor de gereduceerde prijs van € 29,50 per stuk, excl. verzendkosten (de reguliere verkoopprijs was € 64,00).

Deze prijs is inclusief de DVD met 11 nieuwe voorbeelden van het ondersteunen van de interactie tussen opvoeders en jonge kinderen.

Het boek is te bestellen bij AIT. Mocht u belangstelling hebben dan kunt u een mailtje sturen naar info@ait-spin.com.

 


 

Beste collega’s,

Van het boek ‘Baby’s in beeld’ en de bijhorende DVD (auteur Marij Eliëns), is op ons verzoek een Engelse vertaling gepubliceerd door uitgever SWP.

Meer info: Babies and Toddlers

Titel: ‘Babies and Toddlers in the Picture’., Author: Marij Eliëns. ISBN: 9789088500756

 

Boek en DVD zijn heel goed te gebruiken in de begeleiding van cliënten die het Nederlands onvoldoende beheersen en de Engelse taal beter begrijpen. Het boek kan ook gebruikt worden in diverse opleidingen aan Engelstalige studenten pedagogiek of psychologie. Theorie en praktijk worden gekoppeld doordat hetgeen beschreven wordt, zichtbaar gemaakt wordt op de Engelstalige DVD met beeld(en) van de begeleiding van ouders en hun kwetsbare jonge kinderen.

Babies & Toddlers in the Picture met bijbehorende DVD is te verkrijgen voor de prijs van € 20,- (excl. verzendkosten).

Het boek is te bestellen bij AIT. Mocht u belangstelling hebben dan kunt u een mailtje sturen naar info@ait-spin.com.

 

terug | naar boven


Handleiding kortdurende video-hometraining in gezinnen met jonge kinderen (2e licht gewijzigde druk, 2011)

 

ISBN: 978 90 8560 054 1 | Uitgeverij SWP | Bijlagen

De Handleiding voor kortdurende video-hometraining (2de druk) is een gedetailleerde beschrijving van de methodiek, zoals die in heel Nederland in de jeugdgezondheidszorg wordt toegepast. De kortdurende vorm van video-hometraining die in het boek wordt beschreven is tevens het prototype van kortdurende video-hometraining in gezinnen met jonge kinderen (0 tot 4 jaar), de handleiding kan daarom worden benut door alle professionals in alle werkvelden.

Auteur Marij Eliëns is gezondheidswetenschapper en vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van VHT binnen de JGZ. Zij schreef deze handleiding in samenwerking met Bert Prinsen, senior medewerker Jeugdzorg & Opvoedhulp bij het Nederlands Jeugdinstituut/NJi.  De handleiding is een coproductie van het NJi, AIT en ZuidZorg.

 


 

Bijlagen en formulieren (deze zijn binnenkort hier te downloaden)

 

 


Manual Video-hometraining in Families with Young Children ( vertaling in het Engels van de Handleiding K-VHT in gezinnen met jonge kinderen) will be published in 2013.

 

terug | naar boven


Handleiding video-hometraining in gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd + DVD (2010)

 

ISBN: 978 90 8560 053 4 | Persbericht | Uitgeverij SWP | Bijlagen

De Handleiding voor video-hometraining is een coproductie van AIT, het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en Maatschappelijk Werk Fryslân.

VHT is niet meer weg te denken uit het basistakenpakket AMW en wordt ook toegepast in het schoolmaatschappelijk werk. De methodiek biedt een gerichte vorm van opvoedingsondersteuning die goed aansluit bij de ambitie van de nieuwe Centra voor Jeugd en Gezin om laagdrempelige opvoedhulp te bieden. 

De Handleiding is te bestellen bij AIT en bij SWP.

 


 

Bijlagen en formulieren

Bijlage 1: Basiscommunicatieschema

Bijlage 2: Aanmeldingsformulier en aanmeldingsverslag

Bijlage 3: Intakeformulier

Bijlage 4: Hulpverleningsplan

Bijlage 5: Toestemmingsformulier gebruik beelden

Bijlage 6: Evaluatie na derde opname

Bijlage 7: Formulier eindrapportage

Bijlage 8: Tevredenheidsonderzoek

Bijlage 9: Formulier waardering cliënt en enquête

Bijlage 10: Rapportage follow-up VHT

Bijlage 11: Info bouwstenen geslaagd contact

 

terug | naar boven


Handleiding ĎGehechtheid in beeldí (2012)

 

In november 2012 is de Handleiding ‘Gehechtheid in beeld’ verschenen, geschreven door Corinne Verheule en Anny Havermans i.s.m. Bert Prinsen ( NJi) Havermans en Verheule beschrijven in deze handleiding met veel voorbeelden uit de praktijk, de methodiek.
Hierbij besteden ze ook aandacht aan de ‘Bouwstenen van hechting’, hoe deze op videobeelden zijn te herkennen en wat adoptieouders kunnen doen om hun kind te ondersteunen in diens ontwikkeling. Daarnaast komen belangrijke (adoptiespecifieke) onderwerpen zoals rouw, stress- en emotieregulatie, ontwikkelingsachterstand en traumaverwerking aan bod.
Bij een aantal adoptiekinderen is voor het opbouwen van een veilige gehechtheidsrelatie extra lichaamsgerichte ondersteuning nodig. Hiervoor kan de methodiek VIB gecombineerd worden met de ‘Sherborne Samenspel’ bewegingspedagogiek. Een uitgebreide beschrijving hiervan is ook in deze handleiding te lezen.  

De in deze handleiding beschreven werkwijze kan ook benut worden bij de begeleiding van gezinnen die te maken hebben met verwante gehechtheidsproblematiek en opvoedingsvragen, zoals pleeggezinnen.

Korting

Gehechtheid in beeld ( 2e druk, 2014) kost nu € 60,00 voor deelnemers aan het project Pleegzorg in Beeld. Officiële prijs via swpbook.com of boekhandel is € 79,50

 


 

Bijlage

Hoofdstuk 9: Kwaliteit, opleiding en implementatie van VIB & Gehechtheid (622 KB, PDF, 45 pp.)

 

terug | naar boven


Video-interactiebegeleiding + DVD (2004)

 

Video-interactiebegeleiding van J. Dekker; M. Hoogland; M. Eliëns. Bestellen bij Bohn Stafleu van Loghum.

Dit basisboek gaat over video interactiebegeleiding (VIB), een methode die gebruikmaaktvan videobeelden en de principes van basiscommunicatie om de begeleiding van cliënten en professionals vorm te geven. De methode is breed inzetbaar en kan worden toegepast in jeugdhulpverlening, thuiszorg, gehandicaptenzorg, jeugdgezondheidszorg, maatschappelijk werk enzovoort.

 

terug | naar boven


Video-hometraining in gezinnen (1994)

 

Video-hometraining in gezinnen van J. Dekker; H. Biemans. Bestellen bij Bohn Stafleu van Loghum.

Video-hometraining is een vorm van intensieve thuisbehandeling die videobeelden van gezinsinteracties gebruikt in de interventies in het gezin. In de afgelopen jaren heeft video-hometraining zich ontwikkeld tot een volwaardige zelfstandige ambulante hulpverleningsmethodiek. De methodiek wordt in dit boek uitgebreid beschreven en toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden.

 

terug | naar boven


Helpen met beelden. Video in de hulpverlening aan gezinnen (2001)

 

Helpen met beelden van P.M.A. Wels. Bestellen bij Bohn Stafleu van Loghum.

In Helpen met beelden geeft Paul Wels een compact overzicht van de praktische en wetenschappelijke kennis over het medium video in hulpverlening aan gezinnen.

 

terug | naar boven


Video Interaction Guidance (2011)

 

Video Interaction Guidance, edited by Hilary Kennedy, Miriam Landor and Liz Todd

Uitgever:  Jessica Kingsley Publishers via www.jkp.com | flyer (PDF)

 

terug | naar boven


Folder VHT voor ouders en professionals

 

Recent is de folder VHT herschreven. Toegelicht wordt de inzet van VHT t.b.v.:

  • preventie
  • (sociale) ontwikkelingsproblemen van het kind
  • psycho-somatische klachten
  • gedragsproblemen bij kinderen en jongeren
  • specifieke ontwikkelingsproblemen
  • adoptie- en pleegkinderen
  • oudere jeugd

In kort bestek wordt uitgelegd wat de focus en werkwijze is van VHT bij de verschillende doelgroepen. Ook wordt uitgelegd wanneer VHT beter niet kan worden ingezet. Op de achterkant van de folder staat beschreven hoe VHT kan worden aangevraagd en is er ruimte voor logo/stempel/sticker met adresgegevens van de regionale aanbieder van VHT.

Bestellen bij AIT voor € 0,40 per stuk + porto via info@ait-spin.com.

 

terug | naar boven