ACCREDITATIE ADAP – NVLF

Er is accreditatie toegekend voor de volgende opleiding:

  • Introductiecursus VHT/VIB
  • VIB-L (logopedie)
  • WOK

Het aantal te behalen accreditatiepunten per opleiding of bij-/nascholing is afhankelijk van de datum van certificering.