ACCREDITATIE INTRODUCTIECURSUS

  • Deelnemers krijgen een certificaat van deelname van Logavak Opleidingsgroep BV en AIT.
  • Deelname aan Introductiecursus Video-hometraining/Video-interactiebegeleiding (ID nummer: 290834) levert 32 registerpunten op voor het opleidingstraject voor bij Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers, sociaal agogen en ggz-agogen. Levert 27 punten op voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde cliëntondersteuners (onder geaccrediteerde scholing).
  • SKJeugd, ID nummer SKJ199799 in de categorie Opleidingstraject Jeugdzorgwerker – Opleidingstraject – Geaccrediteerde opleidingen, levert deelname 27.00 punten op.
  • Accreditatie voor V&V en register Zorgprofessionals levert 8 punten op.