ACCREDITATIE NVO/NIP

Er is accreditatie toegekend voor de volgende (bij-/na)scholing:

  • WOK voor gedragswetenschappers.