ACCREDITATIE REGISTERPLEIN

Er is accreditatie toegekend voor de volgende opleidingen en bij- en nascholingen:

  • K-VHT
  • VHT
  • VIB
  • VIB in ziekenhuizen
  • (Vervolg)opleiding VIB-Gehechtheid
  • Startbijeenkomst VIB-Gehechtheid
  • WOK
  • AIT-Studiedag

Het aantal te behalen registerpunten per opleiding of bij-/nascholing is afhankelijk van de startdatum van de opleiding of bij-/nascholing.