Corinne Verheule: AIT-opleider en VHT/VIB-coördinator Fiom/SAV (steunpunt)

Corinne is Expert Gehechtheid voor AIT. Zij verzorgt de startbijeenkomst ‘Gehechtheid’ en ook de 5-daagse bijscholing ‘Gehechtheid’.

Corinne is actief vanuit het steunpunt Fiom/SAV. Haar specialisme is VIB enGehechtheid (bij adoptie). Corinne verzorgt de scholingen VIB, opleider VIB, specialistische scholingen Gehechtheid en opleider VIB-G en coördineert landelijk de VIB-Gehechtheid bij adoptie. Corinne kan alle vragen over VIB en Gehechtheid wat betreft de scholing, bij- en nascholing beantwoorden. Corinne is orthopedagoog en heeft haar opleiding gevolgd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Verder is zij Sherborne Samenspel bewegingspedagoog en psychotherapeute Symbooldrama en geschoold in EMDR. Vanaf 1989 werkzaam bij Stichting Adoptievoorzieningen (als voorlichter, video-interactiebegeleider, Sherborne Samenspel bewegingspedagoog, werkbegeleider en opleider VIB-G). Vanaf 2004 psychotherapeute gericht op gehechtheid en traumaverwerking middels Symbooldrama en EMDR en supervisor Sherborne Samenspel.

T: 06-15 60 60 28 | E: c.verheule@adoptie.nl

Fiom

Bezoekadres:
De Bouw 93
3991 SZ Houten

Postadres:
Postbus 290
3500 AG Utrecht

Meer informatie over VIB-G bij Fiom vind je op de volgende pagina’s:

https://fiom.nl/adoptie/adoptieouders/video-interactiebegeleiding

https://fiom.nl/adoptie/adoptieouders/consult-school-kinderdagverblijf