AIT geeft een CORONA-RICHTLIJN bij het werken met VHT en VIB.

Het Coronavirus heeft een enorme impact op de manier waarop de professional zijn vak kan uitoefenen. Dit geldt voor alle beroepsgroepen waar met de methodieken VHT en/of VIB gewerkt wordt. We moeten op afstand werken met de gezinnen die begeleiding nodig hebben en op afstand werken met elkaar. Vanuit AIT willen we alle professionals op de hoogte houden van de ontwikkelingen in het land met betrekking tot het online inzetten van de methodieken.

Een praktijkverhaal