Marion Mertens: AIT-opleider en VHT/VIB-coördinator Combinatie Jeugdzorg (steunpunt)

Voor AIT verzorgt Marion de scholingen VHT-VoorZorg in Zuid-Nederland. Vanuit het steunpunt Combinatie Jeugdzorg van AIT is zij vanuit verantwoordelijk voor scholingen, kwaliteitszorg en ontwikkeling van VHT en VIB binnen de sectoren Jeugdzorg/Pleegzorg, Thuiszorg, Jeugdgezondheidszorg, Ziekenhuizen, Gehandicaptenzorg en GGZ in de provincies Brabant en Limburg. Dit in nauwe samenwerking met alle scholingscoördinatoren en opleiders in het gewest Zuid van de organisaties die aangesloten zijn bij AIT.

Het aanbod vanuit Combinatie Jeugdzorg:

  • Scholingen en nascholingen video-hometraining en video-interactiebegeleiding
  • Scholing tot opleider video-hometraining en opleider video-interactiebegeleiding
  • Werk Ontwikkeling kringen voor alle sectoren (WOK’s)
  • (Her-) certificeringen van VHT-ers en VIB-ers
  • Ondersteuning bij implementatie van de methodiek

Marion is in 1990 gestart met haar werkzaamheden in de jeugdzorg. Als pedagogisch medewerker op een MKD-groep kwam zij in contact met de methodieken VIB en VHT. Zij was meteen enthousiast over de meerwaarde voor haar eigen professie en voor het werken met jeugdigen en ouders. Toen zij in 2001 als ambulant hulpverlener aan de slag ging is, werd zij opgeleid tot VHT-er. Vanaf 2007 is ze actief als opleider en AIT-scholingscoördinator VHT en VIB. Marion vindt het essentieel dat mensen plezier hebben in de omgang met elkaar: dat gezinsleden (weer) kunnen genieten van elkaar en dat hulpverleners plezier hebben in het contact met ouders en hun kinderen. Haar ervaring is dat het werken vanuit de basiscommunicatie, met behulp van videobeelden, hierbij een enorme stimulans kan zijn. Bij het scholen van mensen tot VIB-er of VHT-er vindt zij het van groot belang om aan te sluiten bij die kennis en vaardigheden die de cursist al heeft en op zoek te gaan naar de meerwaarde die VIB/VHT hierbij kan geven.

T: 040 -7022253 | 06 51 79 61 65 | E: m.mertens@combinatiejeugdzorg.nl