Mariëtte Ruiter-van der Veen: AIT-opleider en VHT/VIB-coördinator KieN (steunpunt)

Voor AIT verzorgt Mariëtte de introductiecursussen voor Noord-Nederland en de VHT/VIB-scholingen vanuit het steunpunt Kien in Friesland.

De ‘Handleiding video-hometraining in gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd’ met de bijbehorende DVD, schreef Mariëtte in samenwerking met AIT en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). De in deze handleiding beschreven werkwijze is erkend door de Databank Effectieve Interventies van het NJi als ‘theoretisch goed onderbouwd.

Mariëtte is werkzaam als orthopedagoog bij KieN, een specialistische GGZ in Sneek. Bij KieN is zij werkzaam als opleider VHT/VIB en als AIT scholingscoördinator voor de provincie Fryslân. Dit laatste doet zij samen met José Cramer van Jeugdhulp Fryslân. Bij KieN ben is zij werkzaam als allroundhulpverlener/pedagoog, VHT-er en (S-)VIB-er en begeleidt gezinnen en leerkrachten. Mariëtte is vele jaren werkzaam geweest als schoolmaatschappelijk werker o.a. in het speciaal basisonderwijs en als gezinswerker CJG. Zij heeft aan het begin gestaan van de transitie Jeugdzorg en heeft specifieke expertise opgebouwd op het gebied van een integrale aanpak zowel thuis, als in de voorschoolse sector en op school. Met hierbij aandacht voor het versterken van het handelen van ouders, van pedagogisch medewerkers en die van leerkrachten, afgestemd op het kind. Bij KieN werkt zij in gezinnen waar vaak gehechtheidsproblemen spelen of waar de hechting onder druk staat. Mariëtte heeft de gespecialiseerde  vervolgopleiding VIB-G gevolgd, hetgeen een waardevolle aanvulling is op het werken met gezinnen. Mariëtte werkt veel samen met de klinisch psycholoog van KieN. Zij kiezen dikwijls voor een gezamenlijke aanpak in gezinnen, een combinatie van ouderbegeleiding/VHT/VIB-G en EMDR. Samen met AIT en de opleiders VHT/VIB in Friesland -maar ook landelijk- zetten zij in op het benutten van diverse kansen om VHT, de Integrale aanpak VHT/VIB vorm te geven en te borgen in de diverse werkvelden, maar ook wat betreft ontwikkelingen van overige toepassingen van de methodiek.

T: 06-51 18 58 39 | E: mariette@kien.nu