Margaret van Ruitenbeek: AIT-opleider en VHT/VIB-coördinator Levvel (steunpunt)

Margaret verzorgt voor AIT de introductiecursus en werkt voor Levvel als VHT/VIB-coördinator.

Levvel is een jeugdhulporganisatie in het werkgebied Amsterdam en omstreken en is een AIT-steunpunt. Voor de provincie Noord-Holland is Margaret als AIT-coördinator verantwoordelijk voor de VHT- & VIB-scholingen en kwaliteitsborging. Vanuit het steunpunt Levvel verzorgt zij

  • Scholingen VHT en VIB en gespecialiseerde vervolgscholingen
  • Nascholingen in het kader van de kwaliteitsborging
  • VIB-Kinderopvang (Dit traject voldoet aan de eisen zoals gesteld door de wet IKK en is door FCB als branche erkende scholing aangemerkt, 2019).
  • Werk Ontwikkeling Kringen
  • Evaluatie, (her)certificering, verlenging certificaat
  • Ondersteuning bij implementatie van de methodieken VHT en VIB

Margaret gaat samen met jou op zoek naar een passende oplossing voor al je vragen wat betreft VHT en VIB, in samenwerking met het landelijke bureau AIT en de opleiders in de regio.

T: 06-14 48 17 72 | Levvel: 020- 540 05 00 | E: m.v.ruitenbeek@levvel.nl