Informatie


AIT

Bezoekers: Burgemeester Verderlaan 15-A
3544 AD Utrecht

E-mail: info@ait-spin.com

Telefoon: 030-275 91 00 (via de centrale van Pento)

Bankrekening:
NL52 RABO 0151 5585 15

   certificeringsbank | inloggen gecertificeerden

Landelijke certificeringsbank

 

Criteria voor verlenging van het certificaat VHT of VIB (en varianten van en combinaties met deze methodes)

Een certificaat is 3 jaar geldig, teneinde het certificaat te kunnen verlengen dient het programma voor bijscholing gevolgd te worden. Dit wordt  ‘op maat’  vastgesteld door de opleider/supervisor. Omdat communicatie centraal staat in de methodes; is een continue systeem t.b.v. kwaliteitsborging en werkontwikkeling nodig. De kwaliteit van communicatie kan verbeterd worden door de gevolgde training of opleiding en het werken met VHT/VIB, maar wordt ook beïnvloed ook door tal van interne en externe factoren die aan verandering onderhevig zijn. Het AIT-kwaliteitsprogramma steunt professionals om ‘op koers te blijven’ en zich door te ontwikkelen te midden van continue verandering.

Er is een aantal criteria waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor verlenging:
• De afgelopen 3 jaar heeft de VHT-er of VIB-er minimaal 10 begeleidingen gerealiseerd, waarbij VHT/VIB is benut om de kwaliteit van de communicatie te verbeteren in opvoedingsrelaties of in werkbegeleiding of coachen van collega’s.
• In 3 jaar tijd heeft de VHT-er of VIB-er minimaal drie keer supervisie gehad.
• Het participeren aan een interne intervisiekring of externe werkontwikkelingskring, waarbij tenminste 1 maal in de afgelopen 3 jaar een presentatie is verzorgd (in aanwezigheid van een AIT-opleider of een AIT-opleidingscoördinator) over de eigen toepassing van VHT of VIB, waarin de werkontwikkeling en het positief benutten van de mogelijkheden van basiscommunicatie zichtbaar is. Verwacht wordt dat in 3 jaar 6 keer wordt deelgenomen aan een WOK of intervisiekring.
• Het bezoeken van tenminste 2 AIT-studiedagen in drie jaar tijd, die relevant zijn voor de eigen werkontwikkeling en werkuitvoering.
• Een persoonlijk verslag van 1 A-4, waarin ook het eigen proces wordt weergegeven.

 

Criteria voor verlenging van het certificaat opleider VHT/VIB

Er is een aantal criteria waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor verlenging:
• De opleider heeft in 3 jaar minimaal 3 keer een opleiding of training verzorgd. Dit wordt vastgelegd via het registratieformulier. 
• Participatie aan een intervisie- of werkontwikkelingskring voor opleiders, via de AIT-gewestcoördinator, waarbij men minstens 2 x per jaar aanwezig is geweest. Ook wordt verwacht dat men op deze kring tenminste 1 maal in de afgelopen drie jaar een presentatie heeft verzorgd in aanwezigheid van de AIT-opleider of opleidingscoördinator waarbij men eigen vakmanschap in beeld heeft gebracht en toegelicht. Vakmanschap van de opleider VHT/VIB houdt ook in dat men actief bijdraagt aan (inhoudelijke) werkontwikkeling en implementatie.
• De opleider dient 1 x per 3 jaar ( mede) een presentatie of workshop te verzorgen op een AIT-studiedag.
• Een persoonlijk verslag van 1 A-4, waarin ook het eigen proces wordt weergegeven.

Verlenging van het certificaat
Na 3 jaar ontvangt de VHT-er of VIB-er de registratieformulieren van de AIT-opleidingscoördinator die verder zorg zal dragen voor afhandeling van de verlenging. Deze ontvangt de ingevulde formulieren en beoordeelt of de informatie voldoende is om het certificaat te verlengen of dat een gesprek/supervisie nodig is. Indien aan de criteria is voldaan, geeft de AIT-opleidingscoördinator aan het secretariaat van het landelijk bureau van de AIT, de opdracht de verlenging aan te geven in de certificeringsbank.
Indien de VHT-er of VIB-er vragen heeft met betrekking tot de verlenging van het certificaat kan deze contact opnemen met de AIT-opleidingscoördinator. De AIT-opleidingscoördinatoren zijn verbonden aan de 21 steunpunten van de AIT. Een overzicht hiervan is te vinden op de website van de AIT: www.aitnl.org of op te vragen bij het landelijk bureau.

Herscholing
Voor VHT-ers, VIB-ers en Opleiders die om wat voor reden dan ook een tijd niet of minder actief zijn geweest en daardoor niet kunnen voldoen aan de criteria voor verlenging van het cerificaat, is het mogelijk om via het bijscholingsprogramma weer aan te sluiten op de nieuwe ontwikkelingen. Binnen 3 jaar moet dan voldaan zijn aan de criteria en kan het certificaat worden verlengd.

 

De betreffende formulieren kunt u vinden op het gedeelte van de site dat alleen toegankelijk is voor leden, onderaan de pagina onder het kopje "Documenten".

 

Extra aandachtspunt

Het up-daten van de gegevens in de certificeringsbank vindt plaats op verschillende momenten;  bij de opgave van gecertificeerden t.b.v. de jaarlijkse afdracht aan AIT; bij verlenging van het certificaat en n.a.v. retourpost bij landelijke zendingen per post.  Wij verzoeken aan ieder om wijzigingen zo snel mogelijk door te geven, zodat deze tijdig verwerkt kunnen worden.

 

terug | naar boven