LANDELIJK BUREAU

Het landelijk bureau is het centraal informatiepunt en vervult een spilfunctie in de ontwikkeling van VHT en VIB en de kwaliteitsborging.

Adres:
Burgemeester Verderlaan 15-A
3544 AD Utrecht

030-202 74 82

info@ait-spin.com
financien@ait-spin.com

MANAGEMENT

Marij Eliëns
Directeur AIT

T: 06-23917261
E: marijeliens@ait-spin.com

Monique Konings
Senior Beleidsadviseur

T: 06-10080046
E: moniquekonings@ait-spin.com

SECRETARIAAT

Eefje Meijer
Beleidsmedewerker en medewerker secretariaat

T: 030-202 74 82
E: eefjemeijer@ait-spin.com

Zoë Terken
Medewerker secretariaat en financieel medewerker

T: 030-202 74 82
E: zoeterken@ait-spin.com
E: financien@ait-spin.com

BESTUUR

De stichting AIT heeft een bestuur, dat de belangen van de stichting behartigt en fungeert als werkgever voor het landelijk bureau.

Maarten Faas
Voorzitter

T: 06-10752876
E: mail@maartenfaas.nl

Thieu Smeets
Secretaris

T: 06-52444416
E: t.smeets@ggdbzo.nl


Deanne Radema
Bestuurslid

T: 06-12833032
E: deanne@km56.nl

Jeannette van den Born
Bestuurslid

T: 06-30794568
E: jeannette@longcow.nl