Het landelijk bureau is het centraal informatiepunt en vervult een spilfunctie in de kwaliteitsborging en ontwikkeling van VHT en VIB.

De gewestcoördinatoren hebben overzicht over de beschikbare kwaliteit en kwantiteit wat betreft de opleidingen in hun gewest. Zij verzorgen opleidingen en nascholing in het kader van de kwaliteitsborging. Tevens adviseren zij bij implementatievragen. Zij kunnen AIT-gecommitteerde zijn bij de certificeringen.

Per provincie is tenminste één AIT coördinator actief vanuit een AIT-steunpunt. De coördinatoren verzorgen opleidingen en nascholing in het kader van de kwaliteitsborging door supervisies en werkontwikkelingskringen (WOK’s) en kunnen AIT-gecommitteerde zijn.