CONTACT

U kunt met uw vragen terecht bij het landelijk bureau en bij de (gewest)coördinatoren van de steunpunten.

 

LANDELIJK BUREAU AIT

Het landelijk bureau is het centraal informatiepunt en vervult een spilfunctie in de kwaliteitsborging en ontwikkeling van VHT en VIB.

GEWESTCOÖRDINATOREN

De gewestcoördinatoren hebben overzicht over de beschikbare kwaliteit en kwantiteit op opleidingsgebied in hun gewest en adviseren bij opleidings- en implementatievragen. Zij kunnen AIT-gecommitteerden zijn bij de certificeringen.

COÖRDINATOREN

Per provincie is tenminste één AIT coördinator actief vanuit een AIT-steunpunt. De coördinatoren verzorgen opleidingen en kwaliteitszorg na opleiding door supervisies en werkontwikkelingskringen (WOK’s) en kunnen de AIT-gecommitteerden zijn.

Landelijk Bureau AIT
Gewestcoördinatoren
Coördinatoren