COMBINATIE JEUGDZORG

(Gewest)coördinator Marion Mertens

Marion is in 1990 gestart met haar werkzaamheden in de jeugdzorg. Als pedagogisch medewerker op een MKD-groep kwam zij in contact met de methodieken VIB en VHT. Zij was meteen enthousiast over de meerwaarde voor haar eigen professie en voor het werken met jeugdigen en ouders. Toen zij in 2001 als ambulant hulpverlener aan de slag ging is, werd zij opgeleid tot VHT-er. Vanaf 2007 is ze actief als opleider en AIT-opleidingscoördinator VHT en VIB.

Marion vindt het essentieel dat mensen plezier hebben in de omgang met elkaar: dat gezinsleden (weer) kunnen genieten van elkaar en dat hulpverleners plezier hebben in het contact met ouders en hun kinderen. Haar ervaring is dat het werken vanuit de basiscommunicatie, met behulp van videobeelden, hierbij een enorme stimulans kan zijn.
Bij het opleiden van mensen tot VIB-er of VHT-er vindt zij het van groot belang om aan te sluiten bij die kennis en vaardigheden die de cursist al heeft en op zoek te gaan naar de meerwaarde die VIB/VHT hierbij kan geven.

Voor AIT is zij verantwoordelijk voor opleidingen, kwaliteitszorg en ontwikkeling van VHT en VIB binnen de sectoren: Jeugdzorg/Pleegzorg, Thuiszorg, Jeugdgezondheidszorg, Ziekenhuizen, Gehandicaptenzorg en GGZ  in de provincies Brabant en Limburg. Dit in nauwe samenwerking met alle opleidingscoördinatoren en opleiders in het gewest Zuid van de organisaties die aangesloten zijn bij AIT.

Het AIT aanbod:

  • Opleiding video-hometraining en video-interactiebegeleiding
  • Opleiding tot opleider video-hometraining en opleider video-interactiebegeleiding
  • Werk-ontwikkelingskringen voor alle sectoren (WOK’s)
  • Supervisie VHT en VIB
  • (Her-) certificering van VHT-ers en VIB-ers
  • Ondersteuning bij implementatie van de methodiek

Wilt u meer weten, neem dan contact met haar op:

T: 040 -7022253 / 06 51 79 61 65
E: m.mertens@combinatiejeugdzorg.nl
Aanwezig: ma, di, (do)