AIT-Coördinator Coba Mougou

Coba is gezinscoach en opleider VHT/VIB bij gezinsontwikkeling van Cosis in Drenthe. Cosis is sinds juli 2018 een AIT-steunpunt. 

Coba is als videohometrainer begonnen. Sinds 2009 is zij instellingsopleider en in 2015 is zij begonnen als opleider VIB bij volwassenen met moeilijk te begrijpen gedrag. In 2017 heeft zij, de AIT innovatieprijs mogen ontvangen voor het op de kaart zetten van VIB bij volwassenen met moeilijk te begrijpen gedrag. Een kroon op een intensief jaar.

Haar enthousiasme voor VHT/VIB is ontstaan halverwege de jaren ’90. Werken vanuit de basiscommunicatie, met beelden en gericht op krachten heeft haar altijd enorm aangesproken. Het tot stand brengen en continueren van positief contact met elkaar is de basis en klinkt vaak zo simpel, middels video feedback en de basiscommunicatie principes krijgen mensen inzicht en handvatten.  Een bewustwordingsproces wordt op gang gebracht. Er vindt verdieping plaats en een ontwikkeling wordt in gang gezet middels de reviews.

Werken aan de krachten, gericht op dat wat goed gaat in de basiscommunicatie en dit uitbreiden is voor Coba telkens weer de uitdaging. Zowel bij cliënten als bij professionals. Ten aanzien van het inzetten van VHT/VIB stelt zij zich altijd actief op. Zij gelooft dat daar waar mensen met elkaar werken, beelden daadwerkelijk iets kunnen toevoegen en patronen kunnen worden doorbroken. Gezien en gehoord worden is de basis en vanuit kracht werken aan verbeterpunten. Van “aha’ momenten ontstaat kan Coba enorm genieten. Zij coacht vanuit een oplossingsgerichte visie, waarbij kracht en kwaliteit centraal staan.

Na al die jaren is zij nog steeds enthousiast en overtuigd van de kracht van de methodiek en ziet zij ook nog veel mogelijkheden waarin VHT en VIB nog enorm veel kunnen betekenen. Met name VIB bij volwassenen, met moeilijk te begrijpen gedrag. Dit is een doelgroep waarbij de initiatieven tot contact niet altijd even duidelijk te herkennen zijn. De meerwaarde die VIB biedt in het vergroten van de deskundigheid van professionals is nog veelal onderbelicht bij volwassenen met moeilijk te begrijpen gedrag, vindt Coba. De komende jaren ligt daar haar inzet dan ook.

Cosis is een organisatie die hulp bied aan mensen met een verstandelijke en /of psychische beperking. Cosis heeft verschillende expertise centra’s, verschillende woonvormen, geeft woonbegeleiding, dagbesteding en ambulante begeleiding  in zowel Groningen als Drenthe.

In samenwerking met de AIT verzorgt Cosis:

  • intern en extern de scholingen VHT en VIB.
  • kwaliteitsborging na de certificering door het organiseren van interne en externe Werk Ontwikkeling Kringen (WOK’s in samenwerking met Yorneo) en het geven van scholingsbijeenkomsten.
  • ondersteuning bij de implementatie van VHT en VIB.

Wilt u meer weten of heeft u vragen neem dan contact op met Coba via telefoonnummer 06-20455864 of e-mail; c.mougou@cosis.nu