ENTREA

Coördinator Ingrid van Kruysbergen

Ingrid is gecertificeerd VHT-er en opleider en werkt als ambulant gezinsbegeleider en pleegzorgmedewerker voor Entrea. Entrea heeft als werkgebied Gelderland-Zuid en aangrenzende regio’s en is al jaren steunpunt van de stichting AIT. Entra heeft een aantal gecertificeerde VHT-ers en VIB-ers in dienst.

Vanaf 2015 verzorgt Ingrid de opleidingen voor VHT en VIB, supervisie en intervisie bijeenkomsten evenals de kwaliteitszorg na de opleiding en de (her)certificeringen. Binnen Entrea is veel ruimte om gezinnen te begeleiden middels de VHT/VIB methodiek. Ook draagt Entrea graag bij aan ontwikkelingen rond de methodiek, zoals de ontwikkeling van Pleegzorg in Beeld waar Ingrid als projectleider aan deelneemt.

Vanuit Entrea worden er ook WOK bijeenkomsten georganiseerd.

Entrea is er voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 (23) jaar en hun gezin, bij complexe vragen op het gebied van opgroeien, opvoeden en ontwikkeling. Vanuit de overtuiging dat elk kind in zijn vertrouwde omgeving thuis hoort, zet Entrea onze specialistische gezinsbehandeling en begeleiding in. Thuis, op school, in de wijk. De ontwikkelvraag van de jeugdige staat daarin centraal.

Ingrid vindt het een voorrecht om met de camera te kunnen werken in vaak complexe gezinnen. Waar zij zich elke keer weer over verwondert, is dat de beelden zoveel kunnen bieden als het gaat om kijken naar wat goed gaat en werkt. En dat VHT/VIB op zoveel verschillende gebieden toepasbaar is.

Het blijft inspireren!

Ingrid van Kruysbergen
locatie Ubbergen
tel. 024-378 08 06
Hengstdal 6
6574 NA Ubbergen (bij Nijmegen)

i.vankruysbergen@entrea.nl