ENTRÉA LINDENHOUT

Coördinator Ingrid van Kruysbergen

Ingrid is gecertificeerd VHT-er en opleider en werkt als ambulant gezinsbegeleider en pleegzorgmedewerker voor Entréa Lindenhout. Entréa Lindenhout heeft als werkgebied Gelderland-Zuid en aangrenzende regio’s en is al jaren steunpunt van de stichting AIT. Entréa Lindenhout heeft een aantal gecertificeerde VHT-ers en VIB-ers in dienst.

Vanaf 2015 verzorgt Ingrid de opleidingen voor VHT en VIB, supervisie en intervisie bijeenkomsten evenals de kwaliteitszorg na de opleiding en de (her)certificeringen. Binnen Entréa Lindenhout is veel ruimte om gezinnen te begeleiden middels de VHT/VIB methodiek. Ook draagt Entréa Lindenhout graag bij aan ontwikkelingen rond de methodiek, zoals de ontwikkeling van Pleegzorg in Beeld waar Ingrid als projectleider aan deelneemt.

Vanuit Entréa Lindenhout worden er ook WOK bijeenkomsten georganiseerd.

Entréa Lindenhout is er voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 (23) jaar en hun gezin, bij complexe vragen op het gebied van opgroeien, opvoeden en ontwikkeling. Vanuit de overtuiging dat elk kind in zijn vertrouwde omgeving thuis hoort, zet Entréa Lindenhout onze specialistische gezinsbehandeling en begeleiding in. Thuis, op school, in de wijk. De ontwikkelvraag van de jeugdige staat daarin centraal.

Ingrid vindt het een voorrecht om met de camera te kunnen werken in vaak complexe gezinnen. Waar zij zich elke keer weer over verwondert, is dat de beelden zoveel kunnen bieden als het gaat om kijken naar wat goed gaat en werkt. En dat VHT/VIB op zoveel verschillende gebieden toepasbaar is.

Het blijft inspireren!

Ingrid van Kruysbergen

Locatie De Bron
Hengstdal 4 (Ingang B)
6574 NA Ubbergen
Postbus 10545
6500 MB Nijmegen

Tel. 06-26872757  |  088-356 2002

i.vankruysbergen@entrealindenhout.nl