ENVER

(Gewest)coördinator Yolanda van Ruyven

Yolanda van Ruyven is AIT-opleidings- en gewestcoördinator vanuit Enver voor Zuid-West Nederland, met name de provincies Zuid-Holland en Zeeland.

In 1996 is Yolanda als ambulant hulpverlener gestart met de opleiding video-hometraining. Zij was direct onder de indruk van wat er te zien is op beelden en de focus van de methodiek op krachten. Het effect dat dit heeft bij de gezinnen en bij jezelf als hulpverlener heeft haar geïnspireerd om de VHT en VIB een vast onderdeel van haar werk te laten zijn. Zij is ervan overtuigd dat deze methodiek groei en ontwikkeling ondersteunt.

Sinds 2003 is zij werkzaam als opleider VHT en VIB en sinds 2018 ook als opleider VIB-G. Hoewel functies en werkvelden van de VHT-ers en VIB-er in opleiding kunnen verschillen, is haar ervaring dat de methodiek dezelfde werking heeft.
De beelden en basiscommunicatie ondersteunen volwassenen, kinderen en professionals bij het tot stand brengen en continueren van positief contact met elkaar. Daarnaast leidt de analyse van de basiscommunicatie tijdens review van de beelden, tot bewustwording, verdieping en ontwikkeling van de communicatie.

Enver is de nieuwe fusieorganisatie van FlexusJeugdplein, Stek Jeugdhulp en TriviumLindenhof. Ze bieden preventieve hulp, basishulp en specialistische hulp. Samen met anderen die behulpzaam kunnen zijn, zorgen ze ervoor dat jeugdigen veilig en kansrijk opgroeien.

Daarnaast biedt Enver een platform voor zorg- en welzijnsorganisaties, die samen werken aan oplossingen voor de huidige veranderingen en vernieuwingen van de (jeugd)zorg.

Samenwerken in AIT-verband is van belang m.b.t. de ontwikkeling en de kwaliteitsborging van de methodiek.

In samenwerking met de AIT verzorgt Enver:

  • Intern en extern de opleiding VHT en VIB
  • Kwaliteitszorg na de opleiding door het organiseren van interne en externe Werk Ontwikkelings Kringen (WOK’s) en het geven van supervisie.
  • Ondersteuning bij de implementatie van VHT en VIB

Werkontwikkeling: deze spitst zich met name toe op het realiseren van een adequaat Integraal Zorgaanbod voor jeugdigen die zowel thuis als op school problemen ervaren. Samen met HCO (educatief begeleidingsaanbod in Haaglanden en Zuid-West Nederland) wordt op dit gebied bijscholing en werkontwikkeling georganiseerd.

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met Yolanda van Ruyven.

T: 06 – 33374501

E: yolandavanruyven@enver.nl