ENVER

Gewestcoördinatoren Yolanda van Ruyven en Mariëlla van Krieken

Yolanda van Ruyven is AIT-opleidings- en gewestcoördinator vanuit Enver voor Zuid-West Nederland.

In 1996 is Yolanda als ambulant hulpverlener gestart met de opleiding video-hometraining. Zij was direct onder de indruk van wat er te zien is op beelden en de focus van de methodiek op krachten. Het effect dat dit heeft bij de gezinnen en bij jezelf als hulpverlener heeft haar geïnspireerd om de VHT en VIB een vast onderdeel van haar werk te laten zijn. Zij is ervan overtuigd dat deze methodiek groei en ontwikkeling ondersteunt. Sinds 2003 is zij werkzaam als opleider VHT en VIB en sinds 2018 ook als gespecialiseerd opleider Gehechtheid. Hoewel functies en werkvelden van de VHT-ers en VIB-er in opleiding kunnen verschillen, is haar ervaring dat de methodiek dezelfde werking heeft.
De beelden en basiscommunicatie ondersteunen volwassenen, kinderen en professionals bij het tot stand brengen en continueren van positief contact met elkaar. Daarnaast leidt de analyse van de basiscommunicatie tijdens review van de beelden, tot bewustwording, verdieping en ontwikkeling van de communicatie.

Mariëlla van Krieken is AIT-opleidings- en gewestcoördinator vanuit Enver voor Zuid-West Nederland.

Mariëlla is 25 jaar geleden gestart als uitvoerend VHT-er. Aanvankelijk werd puur VHT als trajectbegeleiding ingezet in de gezinnen. Later kwam de nadruk op generalistisch werken en momenteel is er weer een beweging naar het specialisme. De methodiek van VHT en VIB is voor Mariëlla een passende en helpende methodiek in haar werk. Mariëlla heeft meerdere functies bekleed in de organisatie, als opleider VHT/VIB en ook in het management.
Nu Mariëlla weer terug is in het team opleiders VHT/VIB bij Enver, voelt dat als een warm bad, om samen met Yolanda de ontwikkelingen te volgen en een actieve bijdrage te leveren. Mariëlla werkt 12 uur in een wijkteam in Rotterdam. Dit maakt dat de praktijk dichtbij is en de ontwikkelingen goed gevolgd kunnen worden. Binnen Enver maken de opleiders deel uit van het team Leren & Ontwikkelen, met o.a. trainers en opleidingsadviseurs. Daarin zoeken ze met elkaar steeds meer de samenwerking op, om de medewerkers deskundig te maken en enthousiast te houden in hun vak.

Enver is de nieuwe fusieorganisatie van FlexusJeugdplein, Stek Jeugdhulp en TriviumLindenhof. Ze bieden preventieve hulp, basishulp en specialistische hulp. Samen met anderen die behulpzaam kunnen zijn, zorgen ze ervoor dat jeugdigen veilig en kansrijk opgroeien.

Daarnaast biedt Enver een platform voor zorg- en welzijnsorganisaties, die samen werken aan oplossingen voor de huidige veranderingen en vernieuwingen van de (jeugd)zorg.

Samenwerken in AIT-verband is van belang m.b.t. de ontwikkeling en de kwaliteitsborging van de methodiek.

In samenwerking met de AIT verzorgt Enver:

  • Intern en extern de opleiding VHT en VIB
  • Kwaliteitszorg na de opleiding door het organiseren van interne en externe Werk Ontwikkelings Kringen (WOK’s) en het geven van supervisie.
  • Ondersteuning bij de implementatie van VHT en VIB

Werkontwikkeling: deze spitst zich met name toe op het realiseren van een adequaat Integraal Zorgaanbod voor jeugdigen die zowel thuis als op school problemen ervaren. Samen met HCO (educatief begeleidingsaanbod in Haaglanden en Zuid-West Nederland) wordt op dit gebied bijscholing en werkontwikkeling georganiseerd.

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met Yolanda of Mariëlla:

Yolanda van Ruyven
T: 06 – 33374501
E: yolandavanruyven@enver.nl

Mariëlla van Krieken.
T: 06 537 883 72 | 085 486 70 70
E: mariellavankrieken@enver.nl