ENVER

Gewestcoördinatoren Yolanda van Ruyven en Mariella van Krieken

Yolanda van Ruyven is AIT-scholings- en gewestcoördinator vanuit Enver voor de regio Zuid-Holland.

In 1996 is Yolanda als ambulant hulpverlener gestart met video-hometraining. Zij was direct onder de indruk van wat er te zien is op beelden en de focus van de methodiek op krachten. Het effect dat dit heeft bij de gezinnen en bij jezelf als hulpverlener heeft haar geïnspireerd om de VHT en VIB een vast onderdeel van haar werk te laten zijn. Zij is ervan overtuigd dat deze methodiek groei en ontwikkeling ondersteunt. Sinds 2003 is zij werkzaam als opleider VHT en VIB en sinds 2018 ook als gespecialiseerd opleider Gehechtheid. Hoewel functies en werkvelden van de VHT-ers en VIB-er in opleiding kunnen verschillen, is haar ervaring dat de methodiek dezelfde werking heeft. De beelden en basiscommunicatie ondersteunen volwassenen, kinderen en professionals bij het tot stand brengen en continueren van positief contact met elkaar. Daarnaast leidt de analyse van de basiscommunicatie tijdens review van de beelden, tot bewustwording, verdieping en ontwikkeling van de communicatie.

Yolanda van Ruyven
T: 06 – 33374501
E: yolandavanruyven@enver.nl

Mariella van Krieken is AIT-scholings- en gewestcoördinator vanuit Enver voor Zuid-Holland.

Mariella is 25 jaar geleden gestart als uitvoerend VHT-er. Aanvankelijk werd puur VHT als trajectbegeleiding ingezet in de gezinnen. Later kwam de nadruk op generalistisch werken en momenteel is er weer een beweging naar het specialisme. De methodiek van VHT en VIB is voor Mariella een passende en helpende methodiek in haar werk. Mariella heeft meerdere functies bekleed in de organisatie, als opleider VHT/VIB en ook in het management. Nu Mariella weer terug is in het team opleiders VHT/VIB bij Enver, voelt dat als een warm bad, om samen met Yolanda de ontwikkelingen te volgen en een actieve bijdrage te leveren. Binnen Enver maken de opleiders deel uit van het team Leren & Ontwikkelen, met o.a. trainers en opleidingsadviseurs. Daarin zoeken ze met elkaar steeds meer de samenwerking op, om de medewerkers deskundig te maken en enthousiast te houden in hun vak.

Mariella van Krieken.
T: 06 537 883 72 | 085 486 70 70
E: mariellavankrieken@enver.nl

Enver biedt preventieve hulp, basishulp en specialistische hulp. Samen met anderen die behulpzaam kunnen zijn, zorgen ze ervoor dat jeugdigen veilig en kansrijk opgroeien.

Daarnaast biedt Enver een platform voor zorg- en welzijnsorganisaties, die samen werken aan oplossingen voor de huidige veranderingen en vernieuwingen van de (jeugd)zorg. Samenwerken in AIT-verband is van belang m.b.t. de ontwikkeling en de kwaliteitsborging van de methodiek.

In samenwerking met de AIT verzorgt Enver:

  • Intern en extern de scholing VHT en VIB
  • Kwaliteitsborging na de certificering door het organiseren van interne en externe Werk Ontwikkeling Kringen (WOK’s) en het geven van nascholingen
  • Ondersteuning bij de implementatie van VHT en VIB

Werkontwikkeling: deze spitst zich met name toe op het realiseren van een adequaat Integraal Zorgaanbod voor jeugdigen die zowel thuis als op school problemen ervaren. Samen met HCO (educatief begeleidingsaanbod in Haaglanden en Zuid-West Nederland) wordt op dit gebied bijscholing en werkontwikkeling georganiseerd.