KENTALIS

Coördinatoren Rian Bosma en Jessie Hagemeijer

Website: www.kentalis.nl
Landelijk opleidingscoördinatoren gehandicaptenzorg en instellingsopleider VIB en VHT

Info VHT opleidingen:

Rian Bosma
Tel. 0654257739
ri.bosma@kentalis.nl

Info VIB opleidingen:

Jessie Hagemeijer
Tel. 0651433678
j.hagemeijer@kentalis.nl

Video interactiebegeleiding (VIB)/video hometraining en de Koninklijke Kentalis
Koninklijke Kentalis is een nieuwe landelijke organisatie ontstaan door het samengaan van drie organisaties: Koninklijke Effatha Guyot Groep, Viataal en Sint Marie.

Kentalis is er voor kinderen, jongeren en volwassenen die moeite hebben met horen en communiceren doordat ze:
• doof of slechthorend zijn
• doofblind zijn
• ernstige communicatieproblemen hebben (ernstige spraaktaalproblematiek of autisme met spraaktaalstoornissen).

Soms in combinatie met een verstandelijke beperking, motorische problemen of psychiatrische problemen.
Kentalis biedt begeleiding, behandeling, onderwijs en onderzoek verspreid over heel Nederland.

Kentalis Academie
Jessie Hagemeijer, senior docent ICB/VIB
Tel: 06- 514 33 678
p/a Postbus 7
5270 BA Sint-Michielsgestel