Mariëtte Braam: AIT-opleider en VHT/VIB-coördinator Kenter Jeugdhulp (steunpunt)

Voor AIT verzorgt Mariëtte scholingen VHT-VoorZorg en VIB-Ziekenhuizen.

Vanaf 2002 is Mariëtte ook actief als AIT-scholingscoördinator vanuit Kenter Jeugdhulp t.b.v. de regio Noord-Holland Kennemerland. In 1989 is Mariëtte begonnen als video-hometrainer en vanaf 2002 is zij actief als opleider bij Kenter Jeugdhulp. 

De methodiek is onlosmakelijk verbonden met Mariëtte. Zowel als zelfstandige methodiek, als in combinatie met andere hulpvormen, als in het contact met de cliënt en professionals. De basiscommunicatie geeft taal aan de opbouw van de communicatie tussen mensen en biedt handvatten. Het contextuele gedachtegoed is voor Mariëtte hierbij ondersteunend. Uitgaan van het initiatief van het kind en uitgaan van ieders positieve intenties zorgt voor geslaagde interacties. Het effect is gezien en gehoord worden. Dit geeft de mogelijkheid om het contact met elkaar te onderhouden, te herstellen en verdere ‘ontwikkel’ stappen te nemen. Daarbij gelooft Mariëtte in moed. Dat wil zeggen dat je doet wat goed is voor de ontwikkeling van ’kind & gezin’ en waarbij soms voorbij moet worden gegaan aan reeds ingenomen standpunten die positieve ontwikkeling in de weg staan. Zij blijft daarbij in mogelijkheden denken in plaats van in onmogelijkheden. Inhoudelijk is Mariëtte breed georiënteerd en als werkbegeleider/opleider vindt zij het belangrijk om niet alleen mensen (en teams) in contact te brengen met ‘eigen kracht’ maar ook ‘kleur’ te laten geven aan hun eigen kracht. Het ethos van de hulpverlener vindt zij van belang. Dus niet alleen afvragen ‘wat ik moet doen’ maar ook ‘hoe wil ik zijn en bijdragen’. De methodiek past volledig bij deze visie. Na al die jaren is Mariëtte nog steeds overtuigd van de kracht van de methodiek. De laatste jaren werkt Mariëtte ook met VIB-Gehechtheid, hetgeen haar veel verdieping heeft gegeven binnen de methodiek.

Kenter Jeugdhulp biedt gespecialiseerde opvoedhulp en psychische hulp voor jeugdigen van 0 tot 23 jaar met ontwikkelings-, gedrags- en gezinsproblemen én hun gezinnen. Video-hometraining en video-interactiebegeleiding worden veelvuldig ingezet. De organisatie is medeoprichter van AIT en vanaf de start AIT-steunpunt.

T: 06-81 95 70 61 | E: mariettebraam@kenterjeugdhulp.nl