KENTER JEUGDHULP

Coördinator Mariëtte Braam

In 1989 ben ik begonnen als video-hometrainer, vanaf 2002 ben ik actief als opleider bij Kenter Jeugdhulp. Naast mij zijn er nog twee instellingsopleiders.

Een lange tijd dus al. VIB-Gehechtheid heeft mij verdieping gegeven binnen de methodiek.

Vanaf 2002 ben ik ook actief als AIT-opleidingscoördinator vanuit Kenter Jeugdhulp t.b.v. de regio Noord-Holland Kennemerland.

De methodiek is onlosmakelijk verbonden met mij. Zowel als zelfstandige methodiek, als in combinatie met andere hulpvormen, als in het contact met de cliënt en professionals. De basiscommunicatie geeft taal aan de opbouw van de communicatie tussen mensen en biedt handvatten.

Het contextuele gedachtegoed is voor mij hierbij ondersteunend.

Uitgaan van het initiatief van het kind en uitgaan van ieders positieve intenties zorgt voor geslaagde interacties. Het effect is gezien en gehoord worden. Dit geeft de mogelijkheid om het contact met elkaar te onderhouden, te herstellen en verdere ‘ontwikkel’ stappen te nemen.

Daarbij geloof ik in moed. Dat wil zeggen dat je doet wat goed is voor de ontwikkeling van’ kind & gezin’ en waarbij soms voorbij moet worden gegaan aan reeds ingenomen standpunten die positieve ontwikkeling in de weg staan. Ik blijf daarbij in mogelijkheden denken in plaats van onmogelijkheden.

Inhoudelijk ben ik breed georiënteerd en als werkbegeleider/opleider vind ik het belangrijk om niet alleen mensen (en teams) in contact te brengen met ‘eigen kracht’ maar ook ‘kleur’ te laten geven aan hun eigen kracht. Het ethos van de hulpverlener vind ik van belang. Dus niet alleen afvragen ‘wat ik moet doen’ maar ook ‘hoe wil ik zijn en bijdragen’. De visie vanuit de methodiek past hier volledig bij.
Na al die jaren ben ik nog steeds overtuigd van de kracht van de methodiek.

Kenter Jeugdhulp biedt gespecialiseerde opvoedhulp en psychische hulp voor jeugdigen van 0 tot 23 jaar met ontwikkelings-, gedrags- en gezinsproblemen èn hun gezinnen. Video-hometraining en video-interactiebegeleiding worden veelvuldig ingezet. De organisatie is medeoprichter van AIT en vanaf de start AIT-steunpunt.