KIEN

Coördinator Mariëtte Ruiter – van der Veen

Mijn naam is Mariëtte Ruiter-van der Veen. KieN is een specialistische GGZ in Sneek en is AIT-Steunpunt sinds 1 juli 2018.
Bij KieN ben ik werkzaam als opleider VHT-VIB en als AIT opleidingscoördinator voor de provincie Fryslân. Dit laatste doe ik samen met José Cramer van Jeugdhulp Fryslân.

Bij KieN ben ik verder werkzaam als allroundhulpverlener / pedagoog, VHT-er en (S-)VIB-er en begeleid gezinnen en leerkrachten.

De Handleiding ‘video-hometraining in gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd’ heb ik geschreven in samenwerking met AIT en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) met de productie van een bijbehorende DVD. De in deze handleiding beschreven werkwijze is erkend door de Databank Effectieve Interventies van het NJi als ‘theoretisch goed onderbouwd.

Vele jaren ben ik werkzaam geweest als schoolmaatschappelijk werker o.a. in het speciaal basisonderwijs en als gezinswerker CJG. Ik heb aan het begin gestaan van de ontwikkeling van de transitie Jeugdzorg. Ik heb specifieke expertise opgebouwd op het gebied van een integrale aanpak zowel thuis, als in de voorschoolse sector en op school. Met hierbij aandacht voor het versterken van het handelen van ouders, van pedagogisch medewerkers en die van leerkrachten, afgestemd op het kind.

Bij KieN werk ik in gezinnen waar dikwijls gehechtheidsproblemen aan de orde zijn of waar de hechting onder druk staat. De vervolgopleiding VIB-G heb ik gedaan, dat een waardevolle aanvulling is op het werken met gezinnen.

Ik werk veel samen met de klinisch psycholoog van KieN .Wij kiezen dikwijls voor een gezamenlijke aanpak in gezinnen, een combinatie van ouderbegeleiding/VHT/VIB-G en EMDR.

Samen met AIT en de opleiders VHT-VIB in Friesland en landelijk zetten wij in op het benutten van diverse kansen om VHT, de Integrale aanpak VHT-VIB vorm te geven en te borgen in de diverse werkvelden. Ook voor wat betreft  ontwikkelingen van overige toepassingen van de methodiek.

Mariëtte Ruiter – van der Veen
Mob.: 06-51185839
Email: mariette@kien.nu