LEGER DES HEILS W&G Noordoost

(Gewest)coördinator Thalina van Renssen

Leger des Heils W&G Noordoost is een AIT-steunpunt.

Thalina is werkzaam bij dit steunpunt als coördinator opleidingen, opleider en tevens als AIT-gewestcoördinator VHT/VIB in het werkgebied Groningen, Friesland, Drenthe IJsselland (deel van Overijssel) en de Noordoostpolder.

In 1990, tijdens haar toenmalige baan als kinderverpleegkundige en opleider heeft zij kennis gemaakt met de methodiek VIB en later VHT. Tijdens het werken met ouders van baby’s en zieke kinderen heeft zij geleerd hoe beelden helpend zijn in het contact in deze kwetsbare periode. Geraakt door de kracht van de methodiek heeft zij deze achtereenvolgens in het ziekenhuis, de thuiszorg en de jeugdzorg ingezet. Daar werd VHT steeds meer ingezet in de hulp aan gezinnen met complexe problematiek.

Als opleider geeft zij supervisie aan VHT-ers en VIB-ers in opleiding in verschillende werksectoren. Hoewel de context steeds anders is, is de werking van de methodiek steeds treffend en helpend.

In het kader van het AIT-kwaliteitborgingssysteem zit Thalina diverse werkontwikkelingskringen (WOK’s) in Groningen voor. Mooi hoe professionals uit verschillende organisaties zich door ontwikkelen en casuïstiek bespreken met behulp van beelden. Een actieve bijdrage leveren aan de toepassing en doorontwikkeling van VHT en VIB in verschillende organisaties doet Thalina met heel veel plezier.

Leger des Heils W&G Noordoost is een organisatie die werkt in het hele brede vlak van de maatschappelijke opvang, gezondheidszorg en jeugdzorg voor de meest kwetsbare groepen in de maatschappij.

Wilt u meer over weten of heeft u vragen, neemt dan contact met haar op.

E: thalina.van.renssen@legerdesheils.nl

T: 088-065 2240 / 06-53413928