LEGER DES HEILS W&G Noordoost

(Gewest)coördinator Marjolein Vloedbeld

Leger des Heils W&G Noordoost is een AIT-steunpunt.

Marjolein is bij dit steunpunt werkzaam als manager behandelstaf en tevens als AIT-gewestcoördinator VHT/VIB in het werkgebied Groningen, Friesland, Drenthe, IJsselland (deel van Overijssel) en de Noordoostpolder.

Sinds 2005 is Marjolein werkzaam op het gebied van leren en ontwikkelen. Als afgestudeerd psycholoog en strategisch opleider, vindt zij VHT een bijzondere methodiek die erg krachtig ingezet wordt bij gezinnen met (complexe) uitdagingen. In haar huidige rol geeft zij leiding aan alle gedragswetenschappers en regievoerders. En als onderdeel van effectieve inzet van de methodieken valt ook de samenwerking met het AIT en alle andere geïnteresseerde partijen in haar portefeuille.  Samen met andere specialisten worden er bij het Leger des Heils W&G Noordoost VHT- en VIB-scholingsbijeenkomsten in verschillende werksectoren verzorgd. Hoewel de context steeds anders is, is de werking van de methodiek altijd treffend en helpend.

In het kader van het AIT-kwaliteitborgingssysteem worden er bij het Leger des Heils W&G Noordoost diverse werkontwikkelingskringen (WOK’s) georganiseerd, geleid door experts. Marjolein vindt het mooi om te zien hoe professionals uit verschillende organisaties zich in deze WOK’s doorontwikkelen en casuïstiek bespreken met behulp van beelden.

Leger des Heils W&G Noordoost is een organisatie die werkt in het hele brede vlak van de maatschappelijke opvang, gezondheidszorg en jeugdzorg voor de meest kwetsbare groepen in de maatschappij.

Wil je meer weten of heb je vragen, neem dan contact op met Marjolein.

E: marjolein.vloedbeld@legerdesheils.nl

T: 088-065 2240 / 06-5016 5155