RESONANS

Coördinator An Verstappen

Mijn naam is An Verstappen en ik ben werkzaam binnen Resonans VZW. Resonans VZW is een mobiele begeleidingsdienst voor gezinnen met kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking en/of risico op ontwikkelingsvertraging, die gesubsidieerd wordt door het VAPH. Sinds januari 2020 zijn we een AIT Steunpunt VHT/VIB in Vlaanderen.
Bij Resonans VZW ben ik werkzaam als VHT opleider en opleidingscoördinator VHT/VIB voor Vlaanderen. Het verzorgen van opleidingen VHT/VIB doe ik samen met collega opleiders, werkzaam binnen Jeugdzorg, die ook deel uitmaken van onze stuurgroep.
Verder ben ik binnen Resonans VZW werkzaam als gezinsbegeleidster bij het team Vroegbegeleiding, waar ik voornamelijk gezinnen begeleid met kinderen met een mentale/motorische beperking of risico op ontwikkelingsvertraging, Ook doe ik kortdurende ondersteuning bij ouders van kinderen met een ongewone start vanuit onze Kookos werking. Bij onze te begeleiden gezinnen staat het ouderschap vaak onder druk, wat voor mij een grote drijfveer was om als gezinsbegeleidster de methodiek aan te leren.
In 2011 behaalde ik het certificaat videohometrainer. Van nature ben ik iemand die heel positief en oplossingsgericht is ingesteld. Videohometraining is dan ook een mooie manier voor mij om aansluiting en afstemming te vinden met gezinnen en hen te helpen afstemmen op hun kind. Vanuit mijn geloof in de kracht van de methodiek werd ik in 2014 ook opleider VHT/VIB en kon ik de methodiek overdragen naar andere hulpverleners binnen verschillende werkvelden en doelgroepen.
Samen met AIT en collega opleiders werken we samen om de methodiek in Vlaanderen verder te verspreiden, kenbaar te maken binnen verschillende werkvelden/doelgroepen en de kwaliteit van de opleidingen te borgen.

An Verstappen
Opleidingscoördinator Vlaanderen (België)
0491/155425
an.verstappen@resonansvzw.be