ISELINGE ACADEMIE

Coördinator Niek Zewald

“Wij zijn onszelf genoeg” zei enige tijd geleden Luc Stevens tijdens een conferentie over kwaliteit in het onderwijs. Hij doelde daarbij op het gegeven, dat leerkrachten over het algemeen prima in staat zijn om zelf de kwaliteit van het eigen functioneren te beoordelen. Deze zienswijze sluit uitstekend aan bij de wijze waarop leerkrachten naar zichzelf (leren) kijken bij de methodiek van S-VIB. De camera en de juiste attitude van de begeleider, realiseren dat de leerkracht vanuit eigen kracht aspecten van handelingsverlegenheid ombuigt naar handelingsbekwaam. S-VIB gaat over bewustwording van het eigen handelen en wordt (ondanks dat het in het begin soms spannend is) ervaren als buitengewoon effectief en leerzaam in dagelijks handelen voor de klas. De visie van het uitgaan van kracht en het feit dat de iemand vooral zijn eigen leermeester is, maken dat Niek – naast zijn functie als directeur bij Iselinge Academie – actief blijft in de begeleiding en het opleiden middels de methodiek van S-VIB.

Drs. N.A.H. (Niek) Zewald
Opleider School Video Interactie Begeleiding (S-VIB)

niek.zewald@iselinge.nl