LEVVEL

(Gewest)coördinator Margaret van Ruitenbeek

Levvel is een jeugdhulporganisatie in het werkgebied Amsterdam en omstreken en is voor AIT een steunpunt met een opleidingscentrum. Margaret is bij Levvel werkzaam als AIT-opleider VHT/VIB.
Voor de provincie Noord-Holland is Margaret als AIT-gewestcoördinator verantwoordelijk voor de diverse VHT & VIB opleidingen, bijscholingen en kwaliteitsborging.

Je kunt informatie krijgen over:

 • Opleidingen VHT en VIB en gespecialiseerde vervolgopleidingen
 • Bijscholing
 • Evaluatie, (her)certificering, verlenging certificaat
 • Ondersteuning bij implementatie van de methodieken VHT en VIB

Margaret gaat samen met jou op zoek naar een passende oplossing voor al je vragen wat betreft VHT en VIB, in samenwerking met het landelijke bureau AIT en de opleidingscoördinatoren en opleiders in het gewest.

Aanbod opleidingen vanuit Levvel:

  • Opleiding VHT
  • Opleiding VIB
  • Opleiding tot VHT-opleider
  • Opleiding tot VIB-opleider
  • Opleiding video-interactiebegeleiding (VIB) Coach Kinderopvang. (Dit opleidingstraject voldoet aan de eisen zoals gesteld door de wet IKK en is door FCB als branche-erkende scholing aangemerkt (2019)).

Wil je meer weten of heb je vragen, neem dan contact met Margaret van Ruitenbeek:

M: 06 14481772
Levvel: 020- 540 05 00
m.v.ruitenbeek@levvel.nl