STICHTING ADOPTIE VOORZIENINGEN (SAV)

Coördinator Corinne Verheule

Corinne Verheule is actief vanuit het AIT Steunpunt: Stichting Adoptievoorzieningen ( SAV). Haar specialisme is VIB en Gehechtheid (bij adoptie).

Corinne kan alle vragen over VIB en Gehechtheid wat betreft de opleiding en bijscholing beantwoorden.

Corinne is orthopedagoog en heeft haar opleiding gevolgd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. verder is zij Sherborne Samenspel bewegingspedagoog en psychotherapeute Symbooldrama en geschoold in EMDR.

Werkervaring: Stichting Adoptievoorzieningen vanaf 1989 (als voorlichter, video-interactiebegeleider, Sherborne Samenspel bewegingspedagoog, werkbegeleider en opleider VIB-G). Vanaf 2004 psychotherapeute gericht op gehechtheid en traumaverwerking middels Symbooldrama en EMDR. Supervisor Sherborne Samenspel.

De huidige werkzaamheden van Corinne voor AIT zijn video-interactiebegeleider, opleider VIB en Gehechtheid, expert en opleider VIB-G bij Pleegzorg en landelijke coördinatie t.b.v. VIB en Gehechtheid bij adoptie.

Voor informatie over AIT-Steunpunt SAV, Adoptie, de WOK’s en de opleiding VIB en Gehechtheid  kunt u contact opnemen met haar.

E: c.verheule@adoptie.nl

T: 06-15606028

Stichting Adoptievoorzieningen
Bezoekadres:
De Bouw 93
3991 SZ Houten

Postadres:
Postbus 290
3500 AG Utrecht

Meer informatie over VIB-G bij SAV vind je op de volgende pagina’s:

https://adoptie.nl/adoptieouders/vib-g/

https://adoptie.nl/adoptieouders/sherborne-samenspel/

https://adoptie.nl/adoptieouders/consult-op-school-of-kinderdagverblijf/