STICHTING ADOPTIE VOORZIENINGEN (SAV)

Coördinator Corinne Verheule

Corinne Verheule is actief vanuit AIT Steunpunt Stichting Adoptievoorzieningen ( SAV): met specialisme VIB en Gehechtheid (bij adoptie).

Bij AIT verantwoordelijk voor: vragen over opleiding/training/bijscholing VIB en gehechtheid.

Samenvattend overzicht AIT-activiteiten die worden georganiseerd:

WOKgroep VIB en Gehechtheid: 2x per jaar
WOKgroep voor opleiders en methodiekontwikkeling VIB en Gehechtheid: 3x per jaar

Achtergrond: Orthopedagoog

Opleiding: Orthopedagogiek Vrije Universiteit, Amsterdam. Sherborne Samenspel bewegingspedagoog. Psychotherapeute Symbooldrama en EMDR.

Werkervaring: Stichting Adoptievoorzieningen vanaf 1989 (als voorlichter, video-interactiebegeleider, Sherborne Samenspel bewegingspedagoog, werkbegeleider en opleider VIB-G) . Vanaf 2004 psychotherapeute gericht op gehechtheid en traumaverwerking middels Symbooldrama en EMDR. Supervisor Sherborne Samenspel.

Huidige werkzaamheden binnen de organisatie en voor AIT:  video-interactiebegeleider, werkbegeleider, opleider VIB en gehechtheid, supervisor VIB-G bij pleegzorg en landelijke coördinatie t.b.v. VIB en Gehechtheid bij adoptie.

Corinne Verheule

Voor informatie over AIT Landelijk Steunpunt Adoptie de WOK-groep en de cursus VIB en gehechtheid  kunt u contact opnemen met:

Corinne Verheule van Stichting Adoptievoorzieningen

e-mail c.verheule@adoptie.nl

tel. 06-15606028

Stichting Adoptievoorzieningen
Bezoekadres:
De Bouw 93
3991 SZ Houten

Postadres:
Postbus 290
3500 AG Utrecht