Triade Vitree

Coördinator Truus van der Veen

Triade Vitree is een multifunctionele organisatie voor jeugdzorg in Flevoland met een breed en gevarieerd zorgaanbod.

Truus werkt als opleider VHT en als intern trainer en Intensief Pedagogisch Thuishulpverlener (IPT-er), bij TriAde. TriAde is een instelling voor jeugdzorg en gehandicaptenzorg in Flevoland en is tevens AIT-steunpunt voor Flevoland. Truus is blij dat zij de deskundigheid die zus heeft ontwikkeld op Triade Vitree, nu ook extern kan inzetten. De samenwerking met andere aanbieders van VHT/VIB in Flevoland, ervaart zij als heel plezierig en inspirerend. In de uitvoering van de AIT-taken werkt zij samen met Marjolein van Nieuwenhuizen, opleider bij Vitree.

Vanaf de start (1997) is Truus enthousiast over de methodiek VHT/VIB en dit enthousiasme ziet zij ook terug bij collega’s intern en extern. Dit heeft te maken met de meerwaarde die VHT naar haar mening brengt in de ambulante hulpverlening (ook voor IPT-ers) en de meerwaarde die VIB biedt in het vergroten van de deskundigheid van (groeps)medewerkers en andere collega’s.

Doel is: ouders en hulpverleners ondersteunen om te kijken vanuit het perspectief van het kind. Vragen daarbij: wat heeft het kind nodig in het contact en waar lukt dit al? Het uitvergroten van  succesmomenten via de beelden verstevigt het contact en de relatie met elkaar. Beelden beklijven beter dan woorden en door de ouders zelfbedachte oplossingen beklijven beter dan adviezen.

Truus wil graag de samenwerking in AIT-verband inzetten om de kwaliteit van VHT en VIB te borgen en te blijven ontwikkelen.

Truus van der Veen
tel. 06-13855201

t.vanderveen@triadevitree.nl

Triade Vitree
Grietenij 17-05
8233 BP Lelystad