TRIAS JEUGDHULP

Coördinator Marloes Ambagtsheer

In 2006 ben ik begonnen als video-hometrainer en vanaf 2009 ben ik actief als opleider bij Trias. Dit combineer ik met mijn baan als gezondheidszorgpsycholoog in een vrijgevestigde praktijk voor psychotherapie en gezinsbegeleiding in Zwolle. Naast mij is er nog één instellingsopleider. Vanaf 2010 ben ik ook actief als AIT-opleidingscoördinator  t.b.v. de regio Noordwest Overijssel.

De  methodiek past mij als een tweede huid. De methode is zowel als zelfstandige hulpvorm als in combinatie met andere methodieken uniek. De basiscommunicatie geeft taal en richting aan de opbouw van de communicatie tussen mensen en gaat vooraf aan elke hulpvorm bij gezinnen of  bij  andere samenlevingsvormen.

Uitgaan van het initiatief van het kind en ieders positieve intenties zorgen voor geslaagde interacties. Het effect is erkenning,gezien en gehoordworden. Dit geeft de mogelijkheid om het contact met elkaar te onderhouden, te herstellen en verdere ‘ontwikkel’ stappen te nemen. Het oplossingsgerichte paradigma en leertheoretische referentiekader zijn voor mij hierbij ondersteunend.

Ik geloof in veerkracht en het zelfoplossend vermogen van mensen; je kunt een ander niets leren, je 
kunt alleen helpen dat diegene die je begeleidt mogelijkheden en oplossingen  in zichzelf ontdekt.
Ikheb een  optimistic bias’ endenk in mogelijkheden en natuurlijk talent.

Beelden bieden de mogelijkheid om deze uit te vergroten en geven cliënten de ruimte om zelf met oplossingen te komen. Zij zijn de deskundigen van hun eigen leven.

Inspirerend is het om daarnaast te mogen bijdragen aan de ontwikkeling van beroepskrachten binnen en buiten mijn eigen organisatie en met ze mee te kunnen kijken naar hoe zij zichzelf ontwikkelen in de methodiek en deze een plek geven binnen hun organisatie.

Trias biedt  ambulante zorg, dagbehandeling, 24-uurszorg en pleegzorg aan gezinnen, kinderen en jeugdigen van 0-18 jaar. Wij gaan ervan uit dat de geboden hulp tijdelijk van aard is met uitzondering van bepaalde vormen van pleegzorg. De doelstelling is dat kinderen en jongeren zoveel mogelijk thuis wonen. De organisatie is vanaf het begin betrokken bij het AIT en regionaal steunpunt voor AIT.

Informatie en contact

Marloes Ambagtsheer: m.ambagtsheer@cognitopraktijk.nl

Bezoekadres
Herfterlaan 33
8026 RC Zwolle
Telefoon 038-4232008