Yorneo

Coördinator Anita Joosten

Yorneo is er voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en voor opvoeders bij uiteenlopende opvoed- en opgroeiproblemen. Het aanbod varieert van kortere interventies tot intensieve specialistische hulp. Ook biedt Yorneo hulp en verblijf als kinderen (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen.

De hulp sluit aan bij wat nodig is en bij de mogelijkheden en talenten van het kind en het gezin. Niet het aanbod, maar de hulpvraag bepaalt hoe er samen met de jeugdige en opvoeders doelgericht aan de slag gegaan wordt.

Anita Joosten

anita.joosten@yorneo.nl