Yorneo

Coördinator Bert Noordkamp

Het belangrijkste in zijn werk als hulpverlener en opleider is het optimaal benutten van het meest pure en praktische ontwikkel instrument dat hij kent: videoreflectie aan de hand van de analyse van de basiscommunicatie.
Al 39 jaar werkt Bert in de gezondheidszorg, van origine is hij verpleegkundige. Momenteel is hij werkzaam als sociaal psychiatrisch verpleegkundige en VHT/VIB-er bij GGZ-Drenthe- kinderjeugdpsychiatrie. Daarnaast is hij opleider VHT/VIB bij jeugdzorgorganisatie Yorneo.

Yorneo biedt hulp op indicatie aan jeugdigen en hun netwerk bij problemen in het opgroeien en opvoeden.
Ook wordt hulp geboden in het kader van de Zorgverzekeringswet.

Yorneo wil een volledig en samenhangend hulppakket bieden, waarbij de hulpverlening flexibel kan worden aangepast aan de behoeftes en vragen van cliënten. De hulp is er voor de cliënten en niet andersom, de cliënten hoeven zich niet aan te passen aan de hulp. Het aanbod zal zich dus doorlopend aanpassen aan de veranderende vraag uit de omgeving. De hulpvormen van Yorneo sluiten aan op andere vormen van jeugdzorg, die in Drenthe beschikbaar zijn. Waar mogelijk en zinnig zoekt Yorneo samenwerking met andere instellingen en organisaties voor de jeugd.

Bert Noordkamp

bert.noordkamp@yorneo.nl