ZOZIJN

Coördinator Lucie Engelen

Lucie is werkzaam als instellingsopleider VHT/VIB bij Stichting Zoziin. Sinds 2012 is zij opleidingscoördinator voor het AIT.
Zij is verantwoordelijk voor:

  • Opleiding VHT/VIB intern en extern
  • Supervisie VHT/VIB
  • Certificering VHT/VIB
  • Interne en externe Werk Ontwikkelings Kring (WOK)

In 1994 is zij begonnen als gecertificeerd VHT-er en VIB-er binnen de sector Kind&Jeugd van Zozijn. De methodieken hebben zich in de afgelopen 20 jaar ontwikkeld en uitgebreid over geheel Zozijn, zowel in de orthopedagogische kindercentra, de gezinnen, als in de volwassenzorg. Inmiddels is er een team van 15 gecertificeerde VHT-ers en VIB-ers.

De belangrijkste drijfveer voor Lucie om deze methodieken te blijven inzetten is dat deze bijdragen aan continue kwaliteit van de relatie en in het bijzonder de interactie.

Door micro-analyse van het contact, wordt de concrete uitwisseling tijdens het contact per moment zichtbaar. Hierdoor wordt duidelijk wat al goed loopt en wat verder ontwikkeld dient te worden. Contact is een voorwaarde voor ontwikkeling, leren en samenwerken. Wederkerigheid is hier onlosmakelijk aan verbonden.
De methodes werken op een zodanige wijze dat het potentieel dat in ieder mens aanwezig is naar boven wordt gehaald waardoor er ontwikkeling en groei plaatsvindt en deze benut kan worden. Wat gaat er goed en wat vraagt om ontwikkeling?

De sterke kanten, krachten van cliënten, ouders, medewerkers,  worden aangesproken om positieve veranderingen te bewerkstelligen. De beelden zijn hierbij van belang en zeggen meer dan woorden kunnen duiden.

VHT en K-VHT wordt ingezet bij de hulp aan gezinnen.

VIB wordt  ingezet als deskundigheidsbevordering.

Lucie Engelen
Tel: 0575- 59 39 00 of 06- 131 82 704
E-mail: l.engelen@zozijn.nl