GEHANDICAPTENZORG

VHT & VIB wordt in de gehandicaptenzorg ingezet om kinderen én volwassenen met een verstandelijke beperking te begeleiden in het contact. Daarnaast is er speciale variant ontwikkeld voor kinderen met een communicatieve beperking.

VHT IN DE GEHANDICAPTENZORG
VIB IN DE GEHANDICAPTENZORG