KOSTEN VOOR DE SCHOLINGEN TEN BEHOEVE VAN DE KWALITEITSBORGING

Een certificaat is drie jaar geldig. Na drie jaar kan een certificaat verlengd worden, als er een nascholingsprogramma gevolgd is ten behoeve van het onderhoud van kennis en vaardigheden, het vakmanschap. De methodieken blijven voortdurend ‘in beweging’ en er zijn permanent nieuwe ontwikkelingen, die in het nascholingsprogramma aan de orde komen. De kosten van de kwaliteitsborging zijn afhankelijk van de criteria waaraan voldaan moet worden. Deze criteria zijn ‘op maat’ vastgesteld per werksector en/of per doelgroep. Deze criteria zijn te vinden via de inlogpagina’s voor gecertificeerden en opleiders.

BELANGRIJKE INFO OP EEN RIJ

  • Niveau: HBO+

  • Certificaat: 3 jaar geldig

  • Kwaliteitsborging

    • Supervisie
    • WOK
    • Studie(mid)dagen
  • Accreditatie: SKJ |Registerplein | V&VN en VSR

Kostenoverzicht kwaliteitsborging na de certificering.