CRITERIA EN KOSTEN VOOR VERLENGING CERTIFICAAT

Een certificaat is drie jaar geldig. Na drie jaar kan een certificaat verlengd worden, als er een nascholingsprogramma gevolgd wordt ten behoeve van het onderhoud van kennis en vaardigheden, omdat de methodieken voortdurend ‘in beweging’ zijn en er permanente nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden. Het kwaliteitsborgingssysteem van AIT steunt professionals om ‘op koers te blijven’ en zich door te blijven ontwikkelen te midden van continue veranderingen. Er is een aantal criteria waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor verlenging. Deze criteria zijn ‘op maat’ vastgesteld per werksector en/of doelgroep.

Criteria voor verlenging VHT-certificaat en VIB-certificaat

ZIEKENHUIZEN

JGZ/GGD

K-VHT in de JGZ/GGD

VHT-VoorZorg

VIB in de JGZ

KINDCENTRA

VIB in de Kinderopvang

S-VIB in Onderwijs

LOKALE TEAMS

VHT vanuit de lokale teams

SPECIALISTISCHE ZORG

VHT in de Jeugdzorg

VHT vanuit GGZ

VIB in de Jeugdzorg

VIB in de Pleegzorg

VIB in Adoptiezorg

GEHANDICAPTENZORG

VHT bij verstandelijke beperkingen

VHT bij communicatieve beperkingen

VIB bij verstandelijke beperkingen

VIB bij communicatieve beperkingen

Criteria voor verlenging certificaat VHT-opleider

Binnenkort meer informatie hierover.

Criteria voor verlenging certificaat VIB-opleider

Criteria VIB-opleider
CRITERIA VIB-G-OPLEIDER

BELANGRIJKE INFO OP EEN RIJ

  • Niveau: HBO+

  • Certificaat: 3 jaar geldig

  • Kwaliteitsborging

    • Supervisie
    • WOK
    • Studie(mid)dagen
  • Accreditatie: SKJ |Registerplein | V&VN en VSR

Criteria zijn ‘op maat’ afgestemd op werksector en doelgroep.

Deze informatie komt binnenkort beschikbaar.

Kostenoverzicht kwaliteitsborging na de certificering.