DIENSTVERLENING

De dienstverlening van AIT bestaat uit:

 • De ontwikkeling van duurzame, permanente en innovatieve (na)scholingen ten behoeve van de kwaliteitsborging van de methodieken VHT & VIB.
 • Het uitbrengen van nieuwsbrieven en informatieverstrekking via website(s).
 • Het ontwikkelen, schrijven en publiceren van handleidingen.
 • Het actualiseren van de opleidingsprogramma’s.
 • Het aanvragen en verzorgen van accreditaties van de opleidingen en nascholingen bij SKJ, Registerplein en V&VN.
 • Het aanbieden van specifieke bij- en nascholingen.
 • Het aanmelden van (varianten) van VHT/VIB bij de databanken van het NJi.
 • Het produceren van (video-)voorlichtingsmateriaal.
 • Promotie van de methodieken.
 • De organisatie van algemene en specifieke landelijke studiedagen.
 • Het coördineren & stimuleren van (wetenschappelijk) onderzoek naar de methodieken.
 • Het organiseren van (landelijk) overleg.
 • De registratie van de (verlenging van) certificaten in een certificeringsbank.
 • Het (mede) initiëren van innovaties, nieuwe ontwikkelingen en nieuwe projecten.
 • Het ontwikkelen -vanuit het meedenkend en meewerkend netwerk- van passende nieuwe werkvormen, die aansluiten bij de actuele bewegingen in het werkveld. Hierbij worden samenwerkingsvormen gezocht, die afgestemd zijn op de individuele wensen en behoeften van het steunpunten/of aangesloten organisatie.
HANDBOEK AIT