ASSOCIATIE INTERACTIEBEGELEIDING EN THUISBEHANDELING (AIT)

Landelijk bureau

AIT coördineert, regisseert en faciliteert door expertise, kennis en ervaring te bundelen en beschikbaar te maken voor alle werkvelden. Door middel van innoverende platforms, de ontwikkeling van nieuwe videovoorbeelden, (wetenschappelijke) publicaties, de ontwikkeling van vernieuwende opleidingstrajecten en combinaties/integraties met andere programma’s blijven de methodieken voortdurend in beweging.

Netwerkorganisatie

De AIT is een netwerkorganisatie en werkt nauw samen met 23 steunpunten. Deze steunpunten zijn organisaties met veel ervaring op het gebied van VHT en VIB. In samenwerking met de steunpunten wordt de inhoud van de methodieken voortdurend doorontwikkeld ten behoeve van algemene, gecombineerde en specialistische (bij- en na)scholingen en kwaliteitsborging. De steunpunten verzorgen in samenwerking met de AIT de (bij- en na)scholingen in het werkgebied en/of het werkveld waarin het steunpunt actief is.

Samenwerking

Door de samenwerkingsformule met organisaties uit de praktijk kan kennis en ontwikkeling worden gebundeld, gedeeld en verspreid. Alle, bij AIT, aangesloten organisaties profiteren hiervan en kunnen zo over optimale kwaliteit en capaciteit van VHT en/of VIB beschikken.

De dienstverlening van AIT bestaat uit:

 • De ontwikkeling van duurzame, permanente en innovatieve (na)scholingen ten behoeve van de kwaliteitsborging van de methodieken VHT & VIB.
 • Het uitbrengen van nieuwsbrieven en informatieverstrekking via website(s).
 • Het ontwikkelen, schrijven en publiceren van handleidingen.
 • Het actualiseren van de opleidingsprogramma’s.
 • Het aanvragen en verzorgen van accreditaties van de opleidingen en nascholingen bij SKJ, Registerplein en V&VN.
 • Het aanbieden van specifieke bij- en nascholingen.
 • Het aanmelden van (varianten) van VHT/VIB bij de databanken van het NJi.
 • Het produceren van (video-)voorlichtingsmateriaal.
 • Promotie van de methodieken.
 • De organisatie van algemene en specifieke landelijke studiedagen.
 • Het coördineren & stimuleren van (wetenschappelijk) onderzoek naar de methodieken.
 • Het organiseren van (landelijk) overleg.
 • De registratie van de (verlenging van) certificaten in een certificeringsbank.
 • Het (mede) initiëren van innovaties, nieuwe ontwikkelingen en nieuwe projecten.
 • Het ontwikkelen -vanuit het meedenkend en meewerkend netwerk- van passende nieuwe werkvormen, die aansluiten bij de actuele bewegingen in het werkveld. Hierbij worden samenwerkingsvormen gezocht, die afgestemd zijn op de individuele wensen en behoeften van het steunpunten/of aangesloten organisatie.
HANDBOEK AIT