K-VHT EN VHT VANUIT DE LOKALE TEAMS

Vanuit de lokale teams wordt kortdurende video-hometraining (K-VHT) aangeboden (vaak door de JGZ/GGD) en video-hometraining (VHT) door ambulante werkers.

Een CJG of een lokaal team in de gemeente, dat zich aangesloten heeft bij de stichting AIT, heeft professionals in dienst die VHT aanbieden en AIT-gecertificeerd zijn. Vanuit de lokale teams wordt VHT aangeboden in gezinnen met kinderen tot 12 jaar door gekwalificeerde professionals. Ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd, die opvoedingsproblemen en/of opvoedingsnood hebben en zich melden bij het CJG of bij het lokale jeugdteam worden begeleid met VHT. Het gaat om maximaal 12 huisbezoeken, waarbij 5 keer gefilmd en 5 keer teruggekeken wordt met de ouders naar de eigen videobeelden. Na 3 tot 6 maanden vindt er een follow-up plaats, waarbij er nog een keer gefilmd en teruggekeken kan worden. Soms wordt ook vanuit het lokale team de kortdurende variant aangeboden door de jeugdverpleegkundige JGZ/GGD of door de ambulante werkers. Er kan ook gebruik gemaakt van video-voorlichtingsmateriaal.

Klik hier voor een overzicht van de aangesloten organisaties.

Meer informatie is te vinden in de brochure Video-hometraining (VHT) in gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd.

‘VHT bij kinderen in de basisscholleeftijd’ is opgenomen in de DEI databank van het NJi als een theoretische goed onderbouwde interventie.

De opleiding VHT wordt verzorgd door de steunpunten.

 

Handleiding video-hometraining in gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd
Voor professionals in het maatschappelijk werk (incl. dvd)
Bert Prinsen, Mariëtte van der Veen
ISBN: 9789085600534
408 pagina’s
Paperback
2010
Prijs: € 52,50 (excl. verzendkosten)
Inhoudsopgave
Download Flyer

De Handleiding voor video-hometraining is een coproductie van AIT, het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en Maatschappelijk Werk Fryslân.

VHT is niet meer weg te denken als begeleidingsmethodiek voor thuisbegeleiding van ouders. Het wordt ook aangeboden vanuit het schoolmaatschappelijk werk. De methodiek biedt een gerichte vorm van opvoedingsondersteuning die goed aansluit bij de ambitie van de lokale teams van de gemeenten en van de Centra voor Jeugd en Gezin om laagdrempelige opvoedhulp te bieden.

De Handleiding  is te bestellen voor € 52,50 (excl. verzendkosten) bij AIT via info@ait-spin.com

INFORMATIE OVER DE OPLEIDING