K-VHT VANUIT DE JGZ/GGD

Kortdurende video-hometraining (K-VHT) wordt aangeboden vanuit de JGZ/GGD in gezinnen met kinderen tot 4 jaar. Het gaat om maximaal 8 huisbezoeken, waarbij 3 keer gefilmd en 3 keer teruggekeken wordt met de ouders naar de eigen videobeelden. Na 3 tot 6 maanden vindt er een follow-up plaats, waarbij er nog een keer gefilmd en teruggekeken kan worden. Soms wordt er gebruik gemaakt van video-voorlichtingsmateriaal.

AIT-gecertificeerde jeugdverpleegkundigen begeleiden ouders met jonge kinderen die lichte opvoedingsvragen stellen op het consultatiebureau. K-VHT richt zich op vragen van ouders bijvoorbeeld over veel huilen van de baby, vragen over moeilijk eten of slecht slapen bij jonge kinderen. Ook ouders die vragen hebben rondom het zindelijk worden (bedplassen, obstipatie) van kinderen, worden vaak met K-VHT begeleid. K-VHT kan kortdurend aangeboden worden bij deze jonge kinderen om het risico op latere zwaardere opvoedingsproblemen te voorkomen. Meer informatie is te vinden in de brochure Kortdurende videohometraining (K-VHT) in gezinnen met jonge kinderen.

De K-VHT is opgenomen in de DEI databank van het NJi als een theoretische goed onderbouwde interventie.

De opleiding K-VHT wordt verzorgd door de steunpunten.

 

Handleiding kortdurende video-hometraining in gezinnen met jonge kinderen
Voor professionals in de jeugdgezondheidszorg
Marij Eliëns, Bert Prinsen
ISBN 9789085600541
296 pagina’s
Paperback
2011 (2e herziene druk)
Prijs: € 47,00 (excl. verzendkosten).
Download Flyer

De Handleiding voor kortdurende video-hometraining (2de druk) is een gedetailleerde beschrijving van de methodiek, zoals die in heel Nederland in de jeugdgezondheidszorg wordt toegepast. De kortdurende vorm van video-hometraining die in het boek wordt beschreven is tevens het prototype van kortdurende video-hometraining in gezinnen met jonge kinderen (0 tot 4 jaar), de handleiding kan daarom worden benut door alle professionals in alle werkvelden.

Auteur Marij Eliëns is gezondheidswetenschapper en vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van VHT binnen de JGZ. Zij schreef deze handleiding in samenwerking met Bert Prinsen, senior medewerker Jeugdzorg & Opvoedhulp bij het Nederlands Jeugdinstituut/NJi. De handleiding is een coproductie van het NJi, AIT en ZuidZorg.

De handleiding is voor € 47,00 (excl. verzendkosten) te bestellen via Uitgeverij SWP.


INFORMATIE OVER DE OPLEIDING