WERKSECTOREN

VHT en VIB worden ingezet in alle sectoren die met jeugd werken. Elke sector kent zijn eigen variant, waarbij de methodiek en het daarbij behorende opleidingsprogramma is afgestemd op de doelgroep waarmee men werkt.  De variant voor de volwassenenzorg is nog in ontwikkeling.

Ziekenhuizen
JGZ/GGD
KINDEROPVANG
ONDERWIJS
Lokale teams
Specialistische jeugdzorg
VHT
Gehandicaptenzorg
Volwassenenzorg