K-VHT VANUIT DE JGZ/GGD OF VANUIT DE LOKALE TEAMS VAN DE GEMEENTES

Kortdurende video-hometraining (K-VHT) wordt aangeboden aan ouders door professionals, die werkzaam zijn binnen de JGZ/GGD en binnen de lokale teams van de gemeentes in gezinnen met kinderen tot 4 jaar bij lichte opvoedingsvragen en -problemen. Het gaat om maximaal 8 huisbezoeken, waarbij 3 keer gefilmd en 3 keer teruggekeken wordt met de ouders naar de eigen videobeelden. Soms wordt er gebruik gemaakt van video-voorlichtingsmateriaal. Na 3 tot 6 maanden vindt er een follow-up plaats, waarbij er nog een keer gefilmd en teruggekeken kan worden.

K-VHT richt zich op vragen van ouders bijvoorbeeld over veel huilen van de baby, vragen over moeilijk eten of slecht slapen bij kinderen tot 4 jaar. Ook ouders die vragen hebben rondom het zindelijk worden (bedplassen, obstipatie) van kinderen, worden vaak met K-VHT begeleid. K-VHT wordt aangeboden bij deze kinderen om het risico op latere zwaardere opvoedingsproblemen te voorkomen.

De K-VHT is opgenomen in de DEI databank van het NJi als een theoretische goed onderbouwde interventie.

 

 


Handleiding kortdurende video-hometraining in gezinnen met jonge kinderen
Voor professionals in de jeugdgezondheidszorg
Marij Eliëns, Bert Prinsen

ISBN 9789085600541 | 296 pagina’s | Paperback | 2011 (2e herziene druk)

Prijs: € 47,00 (excl. verzendkosten).

Te bestellen via Uitgeverij SWP.

Download Flyer

De Handleiding voor kortdurende video-hometraining (2de druk) is een gedetailleerde beschrijving van de methodiek, zoals die in Nederland in de jeugdgezondheidszorg wordt toegepast. De kortdurende vorm van video-hometraining die in het boek wordt beschreven is tevens het prototype van kortdurende video-hometraining in gezinnen met jonge kinderen (0 tot 4 jaar), de handleiding kan daarom worden benut door alle professionals in alle werkvelden.

Auteur Marij Eliëns is gezondheidswetenschapper en vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van VHT binnen de JGZ. Zij schreef deze handleiding in samenwerking met Bert Prinsen, senior medewerker Jeugdzorg & Opvoedhulp bij het Nederlands Jeugdinstituut/NJi. De handleiding is een coproductie van het NJi, AIT en ZuidZorg.