HET BELANG VAN HET KIND STAAT VOOROP

VHT VANUIT DE GESPECIALISEERDE JEUGDZORG

Binnen de jeugdzorg wordt veel gewerkt met VHT in gezinnen met kinderen met (ernstige) gedragsproblemen. Ook wordt de methodiek vaak ingezet ten behoeve van video-diagnostiek en (langdurige) behandelingen in de thuissituatie en in complexe situaties.

Soms wordt ook de combinatie gemaakt met het filmen in de klas ter ondersteuning van de leerkracht.

 

INFORMATIE OVER DE OPLEIDING