VHT VANUIT DE JEUGDZORG

Binnen de Jeugdzorg wordt veel gewerkt met VHT in gezinnen met kinderen met (ernstige) gedragsproblemen. Ook wordt de methodiek vaak ingezet ten behoeve van video-diagnostiek en (langdurige) behandelingen in de thuissituatie. Soms wordt ook de combinatie gemaakt met het filmen in de klas ter ondersteuning van de leerkracht. Voor de VHT betekent dit een specialistische opleiding met de focus op deze problematiek.

Klik hier voor een overzicht van de aangesloten organisaties. De opleiding VHT wordt gegeven door AIT-opleiders vanuit de steunpunten.