HET BELANG VAN HET KIND STAAT VOOROP

VHT VANUIT DE JEUGDZORG

Binnen de jeugdzorg wordt veel gewerkt met VHT in gezinnen met kinderen met (ernstige) gedragsproblemen. Ook wordt de methodiek vaak ingezet ten behoeve van video-diagnostiek en (langdurige) behandelingen in de thuissituatie en in complexe situaties.

Soms wordt ook de combinatie gemaakt met het filmen in de klas ter ondersteuning van de leerkracht.

Klik hier voor een overzicht van de aangesloten organisaties. De opleiding VHT wordt gegeven door AIT-opleiders vanuit de steunpunten.

INFORMATIE OVER DE OPLEIDING