VHT VANUIT DE GGZ

Vanuit de GGZ wordt video-hometraining (VHT) aangeboden in gezinnen met kinderen met (ernstige) ontwikkelingsproblemen tot 18 jaar door gekwalificeerde professionals. VHT is vaak een onderdeel is van het totale zorgprogramma en wordt ingezet bij het bieden van praktische ondersteuning thuis. Binnen de GGZ wordt de micro-analyse van de communicatie gebruikt ter ondersteuning van de diagnostiek. VHT wordt meestal uitgevoerd door een gedragswetenschapper, die AIT-gecertificeerd is.


INFORMATIE OVER DE OPLEIDING