VIB-KINDEROPVANG

VIB in de kinderopvang is gericht op het vakmanschap van de pedagogisch medewerkers in de dagelijkse omgang met de kinderen. Onderzoek (Fukkink, 2005) laat zien dat de sensitiviteit van de medewerkers met VIB significant verbetert, doordat er per moment gekeken wordt naar de interactie tussen de pedagogisch medewerker en het kind en naar de interactie tussen de kinderen onderling. Wanneer VIB wordt ingezet in combinatie met VVE, worden de resultaten aantoonbaar verbeterd (Fukkink et al., 2016).


Handleiding video-interactiebegeleiding in de kinderopvang
Marij Eliëns (red.), Josette Hoex, Monique Konings, Wilma Schepers, Annemiek Galesloot

ISBN: 978 90 8850 644 4 | 198 pagina’s | Paperback | 2017

Prijs: € 38,00 (excl. verzendkosten).

Te bestellen via Uitgeverij SWP.

Inkijken

Download Flyer

Video-interactiebegeleiding wordt in het werkveld kinderopvang veelvuldig toegepast. Met name als instrument om het vakmanschap in de pedagogische omgang met kinderen te professionaliseren en om het pedagogisch klimaat van de leefomgeving van het kind te optimaliseren.

Deze handleiding beschrijft de toepassing van video-interactiebegeleiding in de kinderopvang. Het kind en zijn ontwikkeling staat altijd centraal bij video-interactiebegeleiding. Op grond van een methodische beeld-voor-beeldanalyse wordt deze ontwikkeling in beeld gebracht. Ook wordt er gereflecteerd op het verantwoord pedagogisch handelen in de ‘praktijk’ in alledaagse situaties, door aan te sluiten bij de ontwikkelingsinitiatieven van de kinderen en door zichtbaar te maken wat en wie het kind bij het opgroeien nodig heeft. Kern daarbij is het bevorderen en ondersteunen van een gezonde sociaal-emotionele en educatieve ontwikkeling van het kind.

Auteurs:
De handleiding is geschreven onder regie van AIT (Marij Eliëns en Monique Konings) in samenwerking met het NJi, met auteurs die veel expertise en kennis hebben over de kinderopvang en een essentiële bijdrage geleverd hebben aan het tot stand komen van deze handleiding.