KLACHTENREGLEMENT

Alle AIT-opleidingen worden uitgevoerd volgens door AIT vastgestelde (kwalitatieve en kwantitatieve) normen, procedures en tarieven waarbij per werkveld zo goed mogelijk wordt afgestemd op de bij de diverse betrokken beroepsverenigingen geldende kwaliteitseisen. Ook is er een klachtenprocedure, zie klachtenreglement.