KWALITEITSBORGING

AIT heeft veel aandacht voor de borging en duurzaam behoud van kwaliteit van de uitvoering van de methodieken. Voor gecertificeerde video-hometrainers en video-interactiebegeleiders worden (individuele) supervisies, werkontwikkelingskringen (WOK’s) en studie(mid)dagen aangeboden om kennis, vaardigheden en competenties te behouden. Dit ‘onderhoud’ van het vakmanschap is voorwaarde om het certificaat te behouden. De nascholingen vormen samen het AIT-kwaliteitsborgingssysteem, waarmee de kwaliteit van de uitvoering van VHT & VIB geborgd wordt op inhoud en op werkwijze. Elke 3 jaar wordt het certificaat verlengd als aan de criteria voldaan is.

Kwaliteitskaart

De supervisies die gevolgd worden en deelname aan een WOK en studiedagen worden geregistreerd op een ‘AIT-kwaliteitskaart’, die gedownload kan worden via de inlog voor gecertificeerden en opleiders. Indien voldaan is aan de criteria, wordt het certificaat na 3 jaar verlengd. De criteria zijn afgestemd op de werksector, waarin men werkzaam is. Bij complexe problematiek gelden zwaardere criteria dan bij lichte opvoedingsvragen.

Voor meer informatie en het aanvragen van supervisies in het kader van de kwaliteitsborging kunt u terecht bij een steunpunt bij u in de regio.

Een overzicht van de WOK’s, die georganiseerd worden vindt u hier. De supervisies en de WOK’s worden aangeboden en georganiseerd door de steunpunten. De studie(mid)dagen worden georganiseerd door het landelijk bureau van AIT.

Supervisies
Werk Ontwikkeling Kringen (WOK)
AIT-studiedagen