VAKMANSCHAP ONDERHOUDEN

De kwaliteit van de uitvoering van de begeleiding met VHT en/of VIB blijft belangrijk…ook nadat de opleiding is afgerond. Dit betekent dat de inhoud van de methodieken continue in verbinding blijft met de ontwikkelingen in het werkveld en een blijvende dynamische doorontwikkeling kent. Voor gecertificeerde video-hometrainers en video-interactiebegeleiders zijn voortdurende updates en ‘onderhoud’ van het vakmanschap nodig om kennis, vaardigheden en competenties te behouden. Daarvoor worden er (individuele) supervisies, werkontwikkelingskringen (WOK’s) en AIT-studie(mid)dagen aangeboden, waaraan iedere gecertificeerde kan deelnemen om het certificaat elke drie jaar te kunnen verlengen. Deze nascholingen vormen samen het AIT-kwaliteitsborgingssysteem, waarmee de kwaliteit van de uitvoering van VHT & VIB geborgd wordt op inhoud en op werkwijze. De supervisies en de WOK’s worden verzorgd en georganiseerd door de steunpunten. De studie(mid)dagen worden georganiseerd door het landelijk bureau van AIT.

 

AIT-studiedagen

Een onderdeel van de kwaliteitsborging is het volgen van studiedagen.

Werk Ontwikkelings Kringen (WOK)

Een WOK is een nascholing waarin VHT/VIB-ers elkaar ontmoeten, informeren en inspireren. De WOK’s worden georganiseerd door de steunpunten en begeleid door een AIT-coördinator.

Supervisies

Een onderdeel van de kwaliteitsborging is het volgen van supervisies.

Verlengingscriteria

Indien voldaan is aan de criteria (supervisies, WOK’s, studiedagen) wordt het certificaat na 3 jaar verlengd. De criteria worden afgetekend op de AIT-kwaliteitskaart. Deze kaart is te downloaden via de inlogpagina voor gecertificeerden en opleiders.

Kosten

Er zijn terugkerende kosten verbonden aan de kwaliteitsborging. Omdat de criteria per werksector ‘op maat’ zijn vastgesteld, kunnen de kosten per werksector variëren.