KWALITEITSBORGING

AIT heeft veel aandacht voor de borging en duurzaam behoud van kwaliteit van de uitvoering van de methodieken. De ervaring leert dat kwaliteitszorg ook na de opleiding belangrijk is. Dat is logisch, aangezien het lang niet altijd meevalt om de positieve, activerende attitude in een gezin vast te houden. Voor gecertificeerde video-hometrainers en video-interactiebegeleiders worden (individuele) supervisies, werkontwikkelingskringen (WOK’s) en de AIT-studie(mid)dagen aangeboden om kennis, vaardigheden en competenties te behouden. Dit ‘onderhoud’ van het vakmanschap is nodig om de kennis en het vakmanschap te behouden en het certificaat elke drie jaar te verlengen. Deze nascholingen vormen samen het AIT-kwaliteitsborgingssysteem, waarmee de kwaliteit van de uitvoering van VHT & VIB geborgd wordt op inhoud en op werkwijze. De supervisies en de WOK’s worden aangeboden en georganiseerd door de steunpunten. De studie(mid)dagen worden georganiseerd door het landelijk bureau van AIT.

 

Supervisies
Werk Ontwikkelings Kringen (WOK)
AIT-studiedagen

CRITERIA EN KOSTEN VOOR VERLENGING VAN HET CERTIFICAAT

Indien voldaan is aan de criteria (supervisies, WOK’s, studiedagen) wordt het certificaat na 3 jaar verlengd. De criteria zijn afgestemd op de werksector, waarin men werkzaam is. Bij complexe problematiek gelden zwaardere criteria dan bij lichte opvoedingsvragen. De criteria worden afgetekend op de AIT-kwaliteitskaart. Deze kaart is te downloaden via de inlogpagina voor gecertificeerden en opleiders.

Criteria en kosten voor verlenging certificaat