VAKMANSCHAP ONDERHOUDEN

De inhoud van de methodieken blijft continue in verbinding met de ontwikkelingen in het werkveld en kent daardoor een permanente dynamische doorontwikkeling. Voor gecertificeerde video-hometrainers en video-interactiebegeleiders zijn voortdurende updates en ‘onderhoud’ van het vakmanschap nodig om kennis, vaardigheden en competenties te behouden. In dat kader worden er nascholingsbijeenkomsten (individueel of in kleine groepen), werkontwikkelingkringen (WOK’s) en AIT-studie(mid)dagen aangeboden, waaraan iedere gecertificeerde kan deelnemen om het certificaat elke drie jaar te kunnen verlengen. Deze mix van nascholingen vormen samen het AIT-kwaliteitsborgingssysteem, waarmee de kwaliteit van de uitvoering van VHT & VIB gewaarborgd wordt op inhoud en op werkwijze. De nascholingsbijeenkomsten en de WOK’s worden verzorgd en georganiseerd door de regionale steunpunten. De studie(mid)dagen worden georganiseerd door het landelijk bureau van AIT.

Een onderdeel van de kwaliteitsborging is het volgen van nascholingsbijeenkomsten. Dit kan individueel of in een groep van maximaal 3 personen.

Een onderdeel van de kwaliteitsborging is het volgen van een WOK. Een WOK is een nascholing waarin VHT/VIB-ers elkaar ontmoeten, informeren en inspireren. Overal in het land kan men deelnemen aan WOK’s, die door de steunpunten worden georganiseerd en begeleid door een AIT-opleidingscoördinator. Er zijn WOK’s die gericht zijn op een bepaalde werksector, brede algemeen georiënteerde WOK’s en WOK’s rondom een bepaald thema.

Een onderdeel van de kwaliteitsborging is het volgen van studiedagen.

BELANGRIJKE INFO OP EEN RIJ

  • Niveau: HBO+

  • Certificaat: 3 jaar geldig

  • Kwaliteitsborging

    • Nascholingsbijeenkomsten
    • WOK
    • Studie(mid)dagen
  • Accreditatie: SKJ |Registerplein | V&VN en VSR

De criteria voor verlenging van het certificaat zijn afgestemd op werksector en doelgroep en kunnen variëren. Indien voldaan is aan de criteria wordt het certificaat na 3 jaar verlengd. De criteria zijn te vinden achter de inlog en worden afgetekend door de opleider in ‘MijnAIT’.

Individuele nascholing: 34 uur = ca. 11 uur per jaar.

Nascholingen in groepje van 2 personen: 36 uur = ca. 12 uur per jaar.

Nascholingen in groepje van 3 personen: 38 uur = ca. 13 uur per jaar.

 

Kostenoverzicht kwaliteitsborging na de certificering.