AANMELDINGSVOORWAARDEN Landelijke VIB-dag Ziekenhuizen 13 oktober 2022

Door u voor de landelijke VIB-dag Ziekenhuizen aan te melden gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden.

Toegangsbewijs
Nadat u zich online heeft aangemeld, ontvangt u per e-mail uw toegangsbewijs. U ontvangt het toegangsbewijs uiterlijk 29 september 2022.

Betaling / factuur
Facturen worden digitaal verstuurd, tenzij er geen digitaal factuuradres is opgegeven.

U wordt vriendelijk verzocht binnen vier weken na de ontvangst van de factuur het deelnamebedrag over te maken op bankrekeningnummer NL52 RABO 0151 5585 15 van Stichting AIT. In geval er vier weken na de factuurdatum nog niet betaald is, wordt er € 25,00 extra aan administratiekosten in rekening gebracht.

Vervanging bij verhindering
Indien u onverhoopt verhinderd bent om naar de landelijke VIB-dag Ziekenhuizen te komen, kan een collega in uw plaats deelnemen aan de landelijke VIB-dag Ziekenhuizen. U kunt dit melden bij info@ait-spin.com.

Annulering
Als u verhinderd bent en u heeft geen vervanging, dan kunt u dit t/m 6 oktober 2022 melden bij info@ait-spin.com. In dit geval wordt het deelnamebedrag, onder aftrek van €15,00 administratiekosten, gerestitueerd. Ná 6 oktober 2022 vindt geen restitutie meer plaats.

Bijzonderheden
Vanwege de privacy van ouders en kinderen die mogelijk te zien zijn op de beelden, is het niet toegestaan de presentaties te filmen met mobiele telefoon, camera of iPad.

Uitzonderingen
Voor journalisten geldt een aparte regeling na overleg.